Autentsus - kunst - rahvakunst . Authentity, art, folk art.

See on üks teema, mis on minu jaoks praegu üleval.
This is a subject, that has come up for me recently.
Kas on olemas autentset rahvakunsti?
Is there an authentic folk art at all ?
Kas ei ole seegi rahvusromantismi ajastu kogujate, teadlaste, kunstnike loodud valikuline müüt?
Isn´t it maybe a selective myth, created by the collectors, scientists, artists during the national romanticism period?
Kas rahvakunst üldse saab öelda, kes me oleme?
Can the folk art say at all, who we are?
Kustmaalt algab autentsus? Kui palju tuleks ajas tagasi minna? Või kui palju peaks meelega unustama ja korstnasse kirjutama, et pilt minevikust tunduks tõepärane?
From which point does authentity start? How much should we go back in time ? How much should deliberately be forgotten and erased so that the picture of the past would seem believeable?
Kuidas vahetuvad oskused ja teadmised inimeste vahel, piirkondade vahel? Mida oleme meie õpetanud teistele ja mida nemad meile?
How are the knowledge and skills about making something exchanged between people, regions? How much have we taught the others, and how much have they taught us?
Millist loomingulist sõnumit kannab endas rahvakunst? Kas (maa)käsitöös on loominguvabadust?
What kind of creative message does the folk art carry? Is their creative freedom in rural crafts?
Kas sepad on sortsid ja kas kedratud lõnga pikkusest saab meie eluiga?
Are the smiths sourcerers and does the lenght of the yarn spinned become our lifetime?

Kommentaarid

Populaarsed postitused