esmaspäev, august 29, 2005

P.S. ma hakkan siit alates arvutihiirt hoopis arvutitintsiljaks kutsuma, nii on palju lahedam.
P.S. I´m gonna call my computer - mouse a computer- tsintsilja from now on, it´s tons cooler.
mina söötsin täna oma lõunaks tööle kaasa võetud võileivad hobestele.
i fed my sandwitches to horses today.
hea et ma kiluga ei teind nagu algselt kavatsesin...
it´s good I didn´t make them with anchovis.
ja kõik seetõtu et sõitsin õidgest peatusest mööda ning jalutasin peatusevahe tagasi, mööda hobusekasvandusest.
and all because I missed my stop and had to walk back past the horse farm.
kas võis olla et juhus tõi mind sinna just siis kui hobused olid täitsa tee ääres...
can it be that the coincidecnce brought me there on the very day when horses were right at the side of the road?
või on hobused koga aeg, aga mind pole varem kohal old?
or are the horses there constantly and it is I that has been missing ALL the time?
täna ma ei puudunud.
today I wasn´t absent.

pühapäev, august 28, 2005

Autori üksindus ja looming

Arutlesin mõttes natuke Edward Scissorhandsi üle ja see viis mind taoliste ideedeni:
I was debating with myself about Edward Scissorhands and that brought me to the following thought:
Mis saab loomingust, teosest siis, kui autor, looja on üksi?
What becomes of the creation, the masterwork, when the creator, author is alone?
Ilma nõuandjate, ärakuulajate, abiliste ja mõttekaaslasteta, kes teaks tagamaid ja loomislugusid?
Lacking advisors, listeners, helpers and ideological comrades, who know the background and stories?
Mis siis, kui meister oma teose maha jätab, selgitamata mida ta sellega mõtles?
What if the creator leaves the creation on it´s own, without explaning what he meant with it?
Millised võimalused on üldse siis selle loodu õigestitõlgendamiseks? Kas ei ole siis paratamatu, et seda mõistetakse valesti ja kasutatakse ära?
What are the chances at all to avoid misinterpretation and misconceptions and abuse of the creation?
Mulle hakkab tunduma, et too film vähemasti ei olnud üldsegi peamiselt Edwardist.
I am starting to feel that the particular movie wasn´t preliminarly about Edward at all.
See oli meistrist, loojast.
It was about the Master, Creator.
Ja kaudsemalt üldse sellest, kuidas inimene end ühiskonnas tunneb - mingil hetkel tajub ju enamik, nagu nad oleks elus jäetud üksikule saarele, et nad hulbivad selles mahajäetuna, poolikuna, oma kohta leidmata.
And indirectly about how the poeple feel in a society - at some point of their life feeling stranded, like on a deserted island, floating in an alien substance, unfinished, without a task or purpose.
Kui palju meistreid ja kunstnikke on üksinda- oma ideede ja püüdlustega, nokitsedes millegi kallal, suutmata seda lõpule viia. jaksu pole. aeg lõpeb otsa. Kasvõi Mozart!
How many masters have been alone with their ideas and works, dedicating themselves to their creation, when the time runs out... or strength... Take Mozart for example.
Edward Scissorhands oli Reekviem. Aga selline mis elas ja hingas omaette, kandmata isegi looja nime, ilma et keegi oleks teda tõeliselt ära tundnud.
Edward was a Requiem. but of the breathing and living kind, who lived on it´s own, without wearing the creators signature, without being fully recognized.

laupäev, august 27, 2005


SEE olen mina. Kõigile kes ekslikult arvavad et ma olen mingi seelikukergitaja.

THIS is me.

Valgus on muidugi vale, ja statiivigi pole, nii et tuleb mis tuleb.
the lighting is, of course, terrible, but it is so difficult taking a picture of yourself, especially since the tripod is still in my other home.
Viimased tudengid sel aastal läinud ja praegu puhkepäev.
The last of the students have left, now I have a holiday.
Mul on ikka natuke segadus mida ma võin muuseumis pildistada, mida mitte.
I still face the dilemma of what I can or cannot photograph at the museum.
Kuni ma otseselt kollektsiooni asju internetti ei pane, vist ikka võin...aga kui ma olen rumal ja tahan nt. fotokaladele näidata, mis mu pildi juures heasti - halvasti on?
If I don´t upload pictures of the collection straight into the Net, I think I CAn take pictures of almost everything.... but what if I am a stupid, unexperienced lass, and want to show my pictures to old photography blokes to know what is good or bad about them?
Sest kui hakata kunagi kogusid digitaliseerima ( jestas, kas ma üldse nii korralikult idlistada suudan?) siis pean ma olema kindel, et teen kõik õieti.
Because if it ever gets to the phase of digitalizing the collections ( gosh, will I ever be good enough for THAT???) I need to know I do everything right.

reede, august 26, 2005

vabandust, neid pilte rohkem te ei näe!
Sorry the pictures that were here cant be seen anymore!teisipäev, august 23, 2005


Ja see - külas mõisaproual. poni taga Anu. ülejäänud on praktikandid.
And this - visiting the local mansion. behind the pony - Anu. The others are students.

Post Scriptum: miks Timburtoncollective jälle näole ei anna?
Why doesn´t the Tim Burton Collective show up once again?

noh, kvaliteet pole just suurem asi, aga ma alles õpin . eriti just failide väiksemaks tegemist.
O.K. the quality isn´t much of a deal but I am still an apprentice in photography.
see on tänahommikune udu Viljandis Endla tänaval.
The fog this morning on Endla street in Viljandi.

esmaspäev, august 22, 2005

Hundu mängis täna Saabastega Kassi.
Hundu embodied the Puss in Boots today.
Viisin Anule omalt poolt sokolaadi, aga ütlesin, et see on mu sõbranna poolt - selle, kes pulmapidu tahtis teha
Gave Anu a chocolate , saying it was from my friend. The one who wanted to have a wedding party in the museum.
Nagu Saabastega Kass, kes viis kuningale faasaneid ja jäneseid.
Like the Puss in Boots who took fasans and rabbits to the king.
kohutav õunauputus. mõtlen et ehk viin Folgile mõne ämbritäie.
awful apple - flood. I plan to take a bucketful to Folk festival guys.
varavalges piilus natuke päikest aga nüüd kadunud nagu tina tuhka.
At early dawn a glimpse of sun could be seen but now it has vanishd like into thin air.
Loodan et ma ei unusta Anult küsida, kuidas rahvariidedid õigesti kanda - ja üldse, kas kiriklikul laulatusel üldse tohib? mina pean olema see tark, sest Diana ise ju üldse ei tea sellest midagi.
I hope I won´t forget to ask from Anu, how and when to wear the folk costume the correct way, and is a bride allowed to wear them at all for a church wedding. I have to be the smart one about that, the bride - Diana - doesn´ tknow the first thing about folk costumes.
Ja siis veel muusika ja toit. emaga kavandame siin mõdu, räimerullide, peedisalati ja igasugu muude rahvuslike hõrgutiste pakkumist. et ikka sobiks ka muuseumiga ja üldse Viljandimaaga.
toit hakkab kujunema oluliseks osaks rahvusliku peo " disainist."
And then food and music. Mother and I, we are sceeming a plot about anchovis rolls and honey beer, to fit the environment of the museum and Viljandimaa over - all. Food has started to become a vital part of the " party design."

pühapäev, august 21, 2005

Kummaline ja ebatavaline. Strange and unusual.

Niisiis.
So.
Korraldan sõbrannale mulgi pulmad Viljandis ja loodetavasti H. muuseumis. Kui Anu lubab....
I am arranging a traditional estonian wedding for my best friend, in Viljandi and hopefully in H.museum if Anu Raud lets me.
Sõbranna saab selga Halliste rahvariided, sõbaseeliku, mantli, rätiku, pastlad; peigmees saab "kaltsad" - traditsioonilised mulgi lõikega püksid. Sõbranna ei suutnud täna oma sõrmi oma kallima tagumikust eemale hoida - aina näpistas teda läbi püksivoltide.
My girl friend will wear Halliste folk costume with overlapping skirt, coat, headlinen and pastlad; her fianceè will get traditional "mulgi kaltsad" ( trousers, which have a very funny backside...) SHE couldn´t get her fingers off his ass today, kept pinching him through those funny trousers, and laughing.
Ja siis ma käisin veel vaatamas tolle noormehe ristimist ja leeri ja tegin oma uue fotokaga pilte.
and then I went to see and take pictures of this young man getting babtised and freed from sins... or something like that.
Kirikus oli jube.
It was awful for me, in the church.
kaks vanamutti, seepeale et ma mitte püsti ei tõust´ ega laulnud, kogu aeg õiendasid avalikult tagareas. no ma ju ainult tegin sõbrannale teene. ta ei tahtnud olla oma peigmehe ainus õnnitleja.
Two cranky old ladies, seeing I don´t give a shit about that religion thing, were publicly making remarks at me. well, I WAS just doing my best friend a favor - she didn´t want to be the only one to congratulate her fianceé .
Mutikesed - kaksikud sealjuures, turtsusid, lõpetades teineteise lauseid nagu kaksikud ikka: " Miks ta siia..." - " tuleb!" - " Kas..." - " häbi ei ole?" - " Mingu ...." - " minema!"
The old witches in the back row, twins, as it were, were spitting out angry lines , ending each other´s sentences, like twins often do: " Why..." - " Does she come
here!" - " Is she not..." - " Ashamed!"- " Get the..." - "Hell out!"
Sellepärast mulle usklikud ei istu. Kuulavad kirikuõpetaja juttu sallivusest ja ligimesearmastusest, erinevuste aktsepteerimisest. Siis aga ütlevad ja teevad mis pähe tuleb, pärast, nagu ka need vanad nõiad, lähevad armulauale ( minu arust ebahügieeniline ikkagi) ja saavad kõik patud andeks.
That´s why religious people are not too trustworthy for me. They listen to the preast talk about accepting the differences, loving thy neighbour, and then they do and say whatever they want, and after that go to get that bread and wine thing ( very un - hygienic, me thinks) and are forgiven on the spot.
Pärast armulauda õiendasid nad minu kallal edasi, sest õpetaja oli öelnud et ka järgmine teenistus on koos armulauaga.
.... After the ceremony they still picked on me, because the preast had said the next service will also have redemption.
Ja üldse, jutt oli ka siuke, et ainult kristlased on võimelised olema head inimesed, teised pole midagi väärt. mul ajas pisut karva turri.
The talk was also like" only christians are good people others aren´t worth my socks. " Made me growl a bit.
aga sõbranna õnneks mõistis. tema lihtsalt tahab kiriklikku laulatust. Ta peidme´kohta ma ei tea, kui usklik too on. ühtegi laulu ta õigest kohast küll üles ei leidnud....
But fortunately my friend understood my feelings. I don ´t know about her beaw.. if he is very religious or anything. But he didn´t find any of they songs from the right spot in the songbook...
Mis veel. Paps tuli Rootsist tagasi, ja mina näitasin talle oma lemmikfilmi, mille reede õhtul lindistasin... igatahes tundsin ma end täna hommikul seal padukristlaste hulgas samamoodi nagu tundis end kivistunud põhimõtetega ühiskonnas tolle filmi peategelane... Edward Käärkäsi.
What else... my Dad came back from Sweden, and I showed him the movie I recorded friday night ( from Finnish TV ). anyway this morn´in da church I felt just like the main character in this my favourite of movies, Edward Scissorhands, in a society with pertifacted principles.

esmaspäev, august 15, 2005

Veel üks katkend rändrahva kõnelustest. another outtake from conversation of nomads.

Vigri astus laupäeva päeval kotta ja ütles: " Ma olen Taavi Veskimägi!"
Vigri came to the teepee on saturday during festival and said he is Taavi Veskimägi ( the name of the former financial minister of Estonia).
Mina " Ehh? Mis Veskimägi? " Arvasin et ta võrdleb end mõne intrigeeriva juhtumi seisukohalt.
Me:" Eh? What Veskimägi?" I thought he is comparing himself to this guy because of an intrigueing story or something.
Vigri:" Ma leidsin maast kaelakaardi. Läksin Aura telki, näitasin, keegi midagi ei küsinud. kolmel kontserdil käisin juba. Hiljem proovin veel kusagile."
Vaatasin, tõesti oligi kaelakaart Taavi Veskimägi nimega.
Vigri: " i found mr. Veskimägi´s personal entrance pass. Went to Aura tent, showed it, no one asked. I went to 3 concerts already.
I looked, and it truly was a card with Taavi Veskimägi written on it.
Vigri: " Anna mingit markerit, ma joonistan tagaküljele Vigri." Vigri joonistab vuntsilise Vigri -maskoti. Permanendiga.
Vigri: " Give me a pen, I´ll draw a Vigri ( mascot of Tallinn Olympic sailing contest 1980). "Vigri draws a Vigri. with a permanent marker.

laupäev, august 13, 2005

Täna sain poosetada oma Viljandi - tundmisega: juhatasin tudengeid Kondasesse ja Kondase elamu juurde, Jaani, Galeriisse, kohvikusse Viljandi, pagariärisse tainast ostma ja antikvariaati, mida nood järjekindlalt antiigiäriks nimetasid. Lisaks jagasin vihjeid ja õpetusi mustrikunsti vallast, raamatutest, kookidest, vanatädi nahkhiirtest, apteegi lahtiolekuaegadest, purskkaevust ....
In short: I was a real show -off today.

reede, august 12, 2005

Minu praegune märksõna rahvakunstis on hoopis üks laul.
My folk art symbol today is a song.
Kodu tunnusmärgid.
Signs of Home.
Ma leidsin ka üht - teist, just iseenda juurtega seoses. Nii lääne kui kagu poolt.
I found some stuff, too, concerning my roots. From the west as well as South -East.
Rootsi Boda kandi, Kihelkonna ja armeenia ornamentika hulgas leidus 3 peaaegu identset kujundit.
there were 3 almost identical shapes among Swedish ( Boda), Estonian ( Kihelkonna county) and Armenian ornaments.
" Jõledamalt lahe" ( tsiteerides üht mu folgijutu tegelast).
" Totally awsome!" ( reciting one of the characters from Outtakes...)
aa muide siin keegi müüb Rootsi päritolu vanu esemeid. eriti jõhker. sedasama tahvad nad ka Heimtalist - meilt vanad asjad muuseumist ära osta. http://www.swedishcountry.com/textiles.htm
i won´´ t be translating the previous sentences for the sound of hostility in it, which it is not meant to be.


kolmapäev, august 10, 2005

Andrus Värnik World Champion ! Jipppiiiiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Lugesin väga häirivat postitust kodukauniks foorumis.
I read a very disturbing post in the forum KoduKauniks.ee
Keegi nurises et miks ma saadan teda muuseumi ja raamatukokku kui internetist saab " rahvusliku" mustri kergema vaevaga, ja et üldse pole muul infol mõtet kui digitaalsel.
Somebody complained that he can get the " national" patterns better from the internet and all other information besides digital is nonsense.
Ta üldse ei mõtle sellel kui hea on need mustrid kellelgi maailma x punktis rahaks teha... ja ongi ots meie pärandil.
He doesn´t think at all how easy it is, thorough search engines and blogs and databases to get hands on those digitalized patterns and that´s the end of heritage in general.
Ma pean kohe mõtlema.
I need to think, what to say to him.

esmaspäev, august 08, 2005

Unustasin Katkendeisse lisada vestluse Tiit kikase - Indrek Kalda kontserdi ajal, eelkõige kuna olen unustanud, kellega ma üleüldse vestlesin...
I forgot to add a conversation during the concert of Kikas & Kalda to the Outtakes..., preliminarly because I have forgotten the person I talked to...
Aga no kuulge, kas leidub veel mõni loll kellele on neid mehi vaja ekstra promoda?
But, come on, is there anyone at all who needs those men specifically highlighted?
Kuulake Folgi lehelt nende esinemist.
Listen to their concert on www.folk.ee

pühapäev, august 07, 2005see on pilt 2004 aasta Folgi Avatud Püstkojast, fotoalbumist foto.salajane - midagi.

This is o picture of the teepee-event on Folk Music Festival in 2004. Found it in a picture gallery foto.salajane -something.

laupäev, august 06, 2005

Katkendeid Rändrahva Kõnelustest teel Muusikasse, Vol. III. Outtakes From the conversations of Nomads on the way to Music, Vol. III

...

„ Minge muusikaga kaasa! See on rituaal , mõistate! Teist korda liikuge tugevamalt. Tüdrukud värvivad vanameest."
" Go along with the music! It is a ritual, do you understand that? The second time move more activly. Girls are painting the old man."
Kojas on kõikvõimalikud karvased ja sulelised. Andres Maimik, Rain Tolk, Vigri seisavad kojaservas, meie teiste ees, kes me leiame end istumas kokkukuhjatud asjade hunniku otsas, selle asemel, et loodetud puhkepausi nautida; ja kaks mulle tundmatut neiut askeldavad paksu vesivärvi tuubidega terve rügemendi noorte poolpaljaste inimeste kallal.
There are " All creatures wise and wonderful" in the teepee. Andres Maimik ( a famous estonian movie maker), Vigri and Rain Tolk are standing in the edges of the circle, in front of us others who we sit on a pile of our things and bags, instead of enjoying the planned dinner brake. Two girls are deeply engaged in painting a herd of young half -naked people with watercolours.
„ Vanamees“ on Aare.
" The Old Man" is Aare.
Maimik: „Väga tore, väga tore, kas sellest trummist nii hädine hääl tulebki välja?“ Ausalt öeldes pole küll suurem asi, plärtub tuhmilt nagu uppund part.
Andres Maimik: " Very nice, very nice, is this all the sound this lousy drum can make?" To be honest it is indeed not a very good sound. Like a dead duck.
Vigri: „ See tahab rohkem soojendamist. Ta on ikka jõle märg.“
Vigri: " It needs more warming -up. It is dreadfully wet."
Maimik:“ Hahahaa, haahaa HAA HAA ! Kuule, see juba läheb! Väga hea, väga hea, minge täiega muusika sisse! “Noored mörisevad ja määrivad üksteist värvi.
Maimik: "Hahahaa, hahahaa HAA HAA ! Hey, that´s more like it! Very good, fine, go TOTALLY into the music.!" Youngsters are making savage noises and painting each other.
Tolk: „ Haa Haa haa haa hahahahaa!“ ( does anyone need this translated?)
Mina: „ Heh?“ ( Me:...)
Hollandlane ( ah, ma ei viitsi teile seletada kes ja mis): „ What?“
The Dutch guy ( oh c´mon, I ´m not in the mood to explane): " What?"
Mina:“ Can You believe THOSE ( näitan kätega vehkivale Maimikule ja plärtsuva trummi rütmis mörisevatele noortele aborigeenidele) are estonians?“
Me, to the Dutch Guy ( pointing at Maimik who is waving his hands , and at the youngsters who are playing a drum and acting like aborigens): "Can you believe those are estonians? "
Hollandlane ( The Dutch Guy): „ What´s going on, anyway? ´ Tis a concert?“
Mina( Me): „ Mkmm. No.“
Maimik: „ Nüüd karjuge kõvemini, te olete ekstaasis! ( kaamera ta käes sõidab vuhh! Ja vuhh! Üle röökivate peade. )“ Hahahaa!“
Maimik: " Louder! You are reaching the high point!"( the camera in his hands drives madly across the teepee, over their heads, back and forth, turns around, makes a devil´s knot, up and down....
Mina ( omaette, matkides Ervin Abelit Suvitajate-Johnina:) See mees on ull, ull! Täitsa Ull!“
Me ( by myself): " That guy is crazy, completely crazy!"
Maimik: „ Suits eest. Teil on muusika, teil pole vaja seda. Ei itsita! Kus teil siin see nali on?"
Maimik: " Off with the cigarrette, you don´t need anything, you have the music. Don´t giggle. Where do you see the joke here?"

...

Natuke hiljem , tulen Stefaneti kontserdilt. Laidoneri taha jõudes paistavad koja eest tuleleegid. Mind haarab paanika. „ Oh, totud, nüüd on koja põlema pannud. Kus Vigri on. Miks ta neil seda teha lubab? Kuramuse Eesti kultuurieliit, tobud. “
A little later, coming from the concert of Stefanet. reaching the statue of laidoner I see flames seemingly straight from the teepee. I panic. " Wackos, now they`ve lit the teepee. Where is Vigri? Why does he allow this? Damn estonian cultural high class, morans. "
lähemale jõudes selgub et koja seinas siiski ei haiguta leegitsev auk. Hoopis koja ees on filmiseltskonna poolt sätitud tõrvikud ja suur õlest nukk. Linnavalitsuse loaga. Issand küll.
Getting closer it soon became clear that there is now big flaming hole in the teepee. Instead there were torches in front of it and a big straw puppet. With a permisson from city government. My God.
Just sel hetkel, kui kohale jõuan, tormavad kojast välja 6 noort, hirmsasti äravärvitud ja kannavad õlgadel ühte lõkerdavat neidist. Nende sabas tormab halli habemega- Aare? Ei või olla.
Just as I arrive 6 youngsters with awfully painted faces rush out of the teepee , carrying a girl on their shoulders who giggles insanely. in there talewind - Aare??? Can´t be. Almost unrecogniseable under all the watercolour.
Õlenukk pannakse põlema ja noored kalpsavad üsna veidral häälel möirates ümber selle. Suure hilinemisega väljub kojast veel üks lühike pontsakas tüdruk muinasaegse välimusega kleidis ja järgneb ülejäänud seltskonnale. Tolk hoiab kõhtu kinni ja naerab nii et püksid rebenevad. Vigril on no nii rahulolev nägu peas nagu oleks talle kingitud kümme kaamelit ja serail.
The straw puppet is lit on fire and the youngsters run around it , yelling . With an unexcusable delay a girl in pre -medieval dress rushes out trying to ketchup ( get it?) with the rest. Tolk holds his tummy and laughs almost as hard that his pants fall down. Vigri has a face like a bedouin who´s just been given ten camels and a serail.
Maimik: „ Ei, Ei, kas te ei saa aru , see tüdruk peab surnud olema. Uuesti. Ah poh..i. „ Tolgile:“ Jõledamalt lahe.“
Maimik: " No, no don´t you understand, that girl´s supposed to be dead. Again! Oh, who cares..." To Tolk: " Really cool!"
Vigri, Maimikule: „ Aga mis see üldine kontseptsioon on?“
Vigri, to Maimik: " But, you know, what ´s the conception anyway?"
Maimik: „ me ei tea ise ka veel. Lihtsalt pulle kaadreid, küll pärast kompunnib.“
Maimik: " We don´t know it ourself yet. Just, you know, get cool shots. Later combine. "
Noored tormavad uuesti möirates kojast välja, Maimik tantsib kaameraga polkat, tatsab noortel sabas, vaat et viskab kaamera õhku. No vähemalt ühel mehel on lõbu laialt. Aga mul varbad külmetavad.
The Youngsters rush out of the teepee again, screaming wildly; Maimik grabs the camera runs after them, dancing a polka with the camera, almost throws it in the air. Well, at least one man has the time of his life. But MY toes are freezing.
Vigri ( mulle): „ Lubasid pärast meile grillid välja teha. Ja kartuleid osta“.
Vigri( To me): " They promised to buy us all the barbeque stuff, and potatoes."
Noh, lootust et saan millalgi kotta tagasi kontserdist märgi varbaid kuivatama.
So there´s hope I will be able to get back inside to dry my toes.
Maimik: „ Minge muusikaga kaasa! Just!“
Maimik: " Go along with the music! That´s it!"
...

minge kaasa, minge, koos muusikaga... tulge koos muusikaga tagasi. Kordusvõtteid musttuhat. Kes ütleb: „ Läks, võte?“
Go along with the music, go, take along the music... come back, along with the music. A thousand and one takes. Who says:" Action!" ?
Iga nomaad, iga seljakotimees, kaamelitega või kitarriga. Poognaga või ilma.Pillimehed, päris – ja poolnomaadid. Lõõtsaga, palavausest lõõtsutades.
Every nomad, every rucksack -traveller, with camels or a guitar . With a bow or without it. Musicians, real -life and part -time nomads, nomad impersonators. With an accordeon.
Telgiga ja autoga ( ja koduloomad jäävad koju, järelikult ikka ilma kaameliteta.)
with a tent and a car ( and pets stay at home so no camels this time anyway).
Rahvariietes, punkarisoengus.
In folk costumes, anarchistic hair...
Ja kõik nad lähevad muusikaga kaasa... pistavad muusika sadulataskusse või vöö vahele ja lähevad. Linn jääb tühjaks nagu kõrb, kus pole enam näha isegi nomaadide käidud radu.
And they all go along with the music. Stack it in their saddle pocket or between the belt and off they go. The town will be as empty as a desert, where you can´t even see the tracks of the nomads.
Tõmban barka silmile ja sammun. Tagasi koju. Kuulan Kõrgõstani nomaadide plaati. Kuulan , kus nende mõtted rändavad.
I draw the barka on the eyes and walk home, to listen to the cd of the nomads from Kyrgystan. Litsen to their thoughts travelling.
„ Sädemeid sädemeid sädemeid....“ väikseid tulikuumi sädemeid kihnu poiste lõõtsa vahelt hõljub otse leivapoodi sisse. Homme määrin sellele leivale võid. Hea tee peal süüa.
" Sparkles sparkles sparkles..." Tiny red hot sparkles fly up from the accordeon of Kihnu Boys. The sparkles fly straight into the bakery. tomorrow I shall spread butter on that bread they are making right now, sparkled bread. Good to eat... on the way to music.

Katkendeid Rändrahva Kõnelustest teel Muusikasse, Vol. II. Outtakes From the conversations of Nomads on the way to Music, Vol. II

...
Helen( pumpab kõhulihaseid:) „ Ma ei saa selle pilli sisse häält. Mu ÕHUlihased ei tööta. „
Helen ( doing tummy muscle exercises): " I can´t get a voice into this instrument. My airmuscles don´t work."
„See pill“ on tegelikult mitu pilli: kaks saksofoni, torupill ja keraamiline pill mille nime mina mitte ei tea.
" This instrument " is in fact several intruments: bagpipe, two saxophones, and a ceramical thing which I can´t name.
Helen ja Sulev esinevad õhtupoole Suures Toas. Praegu on Helen Waldorf -Lasteaia mängutoas ja seisab pea peal.
Helen and Sulev are performing tonight in Big Room. Right now Helen is in the kitchen of Viljandi Waldorf Kindergarten and is standing on her head.
Sulev on Kratt´i heliproovis.Mõlemad ansamblid on suurepärased. Kratis on peale Sulevi Hendrik ja Kail.
Sulev is in soundcheck for the band Kratt. Both bands are fantastic. In " Kratt" there are Hendrik and Kail Visla besides Sulev.
Helenil ei tasu pabistada sest ta mängib ja laulab nagu... Apollon? Ei, nagu... üks korralik eesti tüdruk. Aga praegu on kell alles neli... Helen teeb nüüd kätekõverdusi.
Helen has no need to stress out - she plays and sings like .... a good normal estonian girl. But for now it is only 4´o ´clock. Helen is doing pushups now.
...
See oli siis, kui koda reede õhtul tegelikult kohale jõudis ja üles sai.
It was when the teepee finally arrived and was installed late friday night.
Istusime lõkke ääres ( või mis lõke, üks sussutamine oli, kui sa taskulambiga hagu korjad.)
we were sitting around the fire ( or make -believe fire, which only consisted of stuff we could find with a flahlight in this pinch black night).
Aare mängib pehmete keeltega kidrat. Preeria tunne....kus me hobused on?
This old guy, Aare, plays a guitar with soft nailon strings. Prairie -feeling... where are our horses?
Kõik on väga vaikne, üleloomulikult vaikne, ainult kitarr. Nii võimas vaikus, et isegi Rohelise Lava mürgel ei kosta siia ära.
Everything is very, very quiet, supernaturally quiet, just the guitar sound. Such a powerful silence that even the orgy on Green Stage doesn´t brake through.
Võõras: " Miks inimestele meeldib vaadata elevat tuld?" Ta ei saa vastust ja kordab:" Miks inimestele meedlib vaadata elavat tuld?"
A stranger: " Why do people like to watch the living fire?" Since noone answers, he asks the same question again: "Why DO people like to watch the living fire?"
" Pange puid juurde. ma mängin veel ühe loo. "
" Add some wood. I´ll play another song."
...
Hiline õhtupoolik laupäeval. Kojas on Vigri, ma, Siim, Jäneš ( mingi suvaline tüüp), Jana.
Late night on Saturday, in teepee are the following persons: Me, Vigri, Siim, Rhabbit ( some random guy), Jana.
Mõned väga külmetavad kujud paluvad ennast sisse lasta ja saavad. Paistavad sellised Goth või Heavy stiili, aga väga vaiksed ja kenad.
Some deeply frozen people ask for a permission to enter and get it too. They look like Goths or Heavy metal characters, but they are very friendly and quiet.
„Mis te siin teete siis?“
" So, what´re you doin´ere then?"
„ Joonistame ja.... praegu mitte. Luuletusi loeme. Kah päeval.“
" Draw and... not now. Read poetry. Also during the daytime. "
Mina: „ Näe, võta üks kartul.“ viskan ühele külalistest fooliumis kartuli. Lõkkes küpsetatud.
Me: " Here, have a potatoe. " throw a potatoe to one of the guests. Cooked in the fire.
„ mis selle kartuliga on?“
" What´s up with the potatoe?"
Jäneš võtab kitarri. ( Kitarr on Aare oma, too on justkui šamaan, ta läks välja puid vaatama. Südaöösel. )
Rhabbit takes the guitar ( which belongs to the old shaman Aare who just went out to check up with the trees.)
Jänes mängib kitarri.
Rhabbit plays the guitar.
Jäneš ei oska vist tegelikult kitarri mängida. Mitte... väga hästi. Külalised teevad äravaevatud nägu.
Rhabbit can´t probably play the guitar... at all. The guests look tortured by his activity.
„ Nüüd siis kuuled, milleks sul kartulit vaja oli.“
" So now you hear, why you needed the potatoe. "
...
Pikk, heledapäine rahuliku häälega kutt kitarriga ja lühem, pontsakas tõmmu natuke joksis kutt.
A tall, blond boy with a calming voice and a guitar, and a shorter, darker, plump guy with a bit of a birdie.
Lisaks hulk inimesi, kes kuulavad kidraga kuti poolt jutustatavat muinasjuttu. Ja üks plikatirts kes mängib tule ääres puupulgaga, üritades selle otsa hõõguma ajada.
In addition a lot of people who are listening to the fairytale told by the blond boy. And a little girl playing with a stick , trying to make the end of it catch fire.
Tõmmu kutt( kurvalt): „ Ma ikka ei saa aru.“
The darker boy: " Istill don´t get it. "
Muinasjutu vestja: „ Sa ei peagi aru saama, saad aru...“
The storyteller: " YOU don´t HAVE to understand, get it..."
Tõmmu kutt ( peaaegu nutuselt) : „Ei saa aru!“
Dark guy:" I DON´T !"
Muinasjutu vestja:„ Ei, noh, saad aru...“
The Storyteller: " No, no, you see..."
Tõmmu kutt: „ No aga ma tõesti ei saa aru!“
Dark guy: " But I don´t !"
Muinasjutu vestja:„ Sa ei peagi saama, see jutt on lastele.“
The Storyteller, calmly: " You don´t have to get it, it is for the children. "
Jätkab laulukesega: „ Juuli tõttab julge sammuga ilmast oma õnne otsima, sammub vapralt oma teed, lootust pole kaotand veel. “
Continues with a song: " July hurries in brave steps to find her luck in the Wide Wold, bravely walks her way, hasn´t yet lost hope. "
Tüdruk ( toksib hõõguva puuoksaga vastu lõkkekive:) „ Sädemeid sädemeid sädemeid...“
The Little Girl ( beating the stones that circle the fire with a stick): " Sparkles, Sparkles, Sparkles, Sparkles!"
Muinasjutu vestja: „ Kuule, kuule, see on väga hea refrään. Väl´än külmetäs ja sädemeid sädemeid sädemeid, ütle mulle uma sädemeid sädemeid sädemeid.“
The Storyteller: " Hey, that´s a very good chorus line: It was cold outside and sparkles sparkles sparkles, tell me your sparles sparkles sparkles. "
( Toimetaja märkus: see oli siseringi nali.)
(Editor´s note: inside joke, only for estonians actually.)
Tõmmu kutt: „ Ma ikka ei saa aru.“
Dark guy : " I still don´t get it.
Jutuvestja: " Nii et siis Juuli jõudis süngesse metsa ( tüdruk katkestab jutu)
The Storyteller: " So July walked on and reached a dark forest..."
Tüdruk ( valjult:) „Sädemeid sädemeid sädemeid, sädemeid sädemeid sädemeid, sädemeid sädemeid...“
The Little Girl , interrupting the story: " Sparkles SPARKLES SPARKLES SPARKLES !!!
Toimetaja märkus: Loo lõpus kohtub Juuli noormehega nimega Julge August ja kahekesi saavad nad võitu inimsööja Beefeater´ist. et te mul uudishimu kätte ei kärvaks.
Editor´s note: In the end of the story July meets a young man called Brave August and together they beat a cannibal called Beefeater. just saying this so you won´t die of curiosity.

neljapäev, august 04, 2005

Katkendeid Rändrahva Kõnelustest Teel Muusikasse Vol I . Outtakes from the conversations of nomads on the way to Music Vol. I

outtakes from nomads´conversation on the way to music. Vol.1.
- “See on peldikumäe ratsanik!” Pikk prillidega tüüp näitab nelja – aastase Britta joonistatud pilti ja muheleb. Pildil on küngas, kolme jalaga hobune, selle seljas veel mingi tüüp; veel on pildil trumm ja tagaküljel elevant. Samuti kolme jalaga.
- " This is the Toilethill Rider!" Tall guy with goggles shows a drawing mad by 4 -year-old Britta and hums. There is a hill, a 3-legged-horse, on the back of the horse some dude, a drum and an elephant, also 3 -legged, on the picture.
“ Misasja?”
-"What?!"
“ Kas te olete ise Viljandi elanikud? Seal oli enne ILGEM peldik, see lammutati maha ja pandi Laidoner asemele.“
- " Are You local? There was a HORRIBLE outhouse on that hill, it was torn down and replaced with Laidoner ( Estonian general and statesman -editor´s note)
siseneb prillidega pika tüübi abikaasa.
enter the wife of the tall goggled guy.
„ Vaata, mis me Brittaga joonistasime!“ Tüüp ei vihja mida pilt peaks kujutama.
_" look what Britta and I drew !" He doesn´t hint what´t supposed to be drawn.
Abikaasa:„ Ahaa, Peldikumäe Ratsanik. Võtame koju kaasa või?“
Wife: " Oh, the Toilet Hill Rider! Shall we take it home?"
„ Riputame üles parem.“
-"lets rather hang it here."
Riputava joonistuse püstkotta nöörile.
Hang the drawing in the teepee on a rope.

...
Kaevumägi, Kalda & Kikas, mina, Heleni sõbrad ja rahvas.
Kaevumägi, Kalda & Kikas, me, Helen´s friends , people.
" Vahi, siiami kaksikud!"
" Look, Siamese Twins !"
Vaatan osutatud suunas. tuleb kaks noormeest. Ühe T - särgi selja peal on kiri Rokk. Teise T -särgil Roll.
I am looking in the direction pointed and see two men coming. One has a T -shirt saying Rock on the back. The other has similar shirt saying Roll.
Kaks päeva hiljem näen linnas uitamas veel ühte noormeest samasuguse T - särgiga. Selle selja peal on kiri Ja. Ei jaga kohe matsu. Hetke pärast jõuab kohale.
Two days later I also see a young man with the same kind of T - shirt saying And. I don´t get it... oh. I get it.
Armas rahvas , palun kasutage täislauseid . Ärge laske sidesõnu omapäi luusima.
People, please speak in full sentences.Don´t let the conjuctions wander off on their own.
...

„ Lähme Rohelisele Lavale.“
-"Lets go to the GreenStage!"
„ Miks?“
-"Why?"
„See on tasuta!“
-"It´s free!"
„Aga sul on ju pass.“
-"But you have the 4 -day -pass."
„ Aga see on tasuta.“
-"But it´s free!"
„ Aga meil on kõigil pass.“
-"But we ALL have a 4-day-pass...."
„ Aga Roheline Lava ju on tasuta.“
-But THIS is FREE!!!!"
...

Püstkojale ligineb ööpimeduses vindine seltskond uudishimulikke.
Some strangers approach the teepee in the nightfall.
-„ Mis see on ?“
-"What´s this?"
-„ Vigvam. Ei, see on mingi suur telk.“
-"A Wigwam. No, it´s a big tent!"
-„ Ei, see on Lõunamaa iglu. Aafrika eskimote oma. “
-" No, It´s a Southern Igloo. Belongs to the African Inuits."
-„ Vabandage kas te teete siin sauna? Kas see on saun ? Uuu? "
-" Excuse us, is this a Sauna? Helloouuu...?"
-„....Ei tea kas uks on lukus.“
-" ...I wander if the door is locked?"
Uks = riidelapakas mis ripub kinnitusvaiade küljes ja laperdab tuule käes.
Door = a piece of cloth hanging from the fastening sticks, blowing in the wind.
...

Toon joonistamise laudadeks papist puuviljakaste kotta ja asetan ringiratast.
I am carrying in some boxes to be used as drawing tables and place them in a circle.
Vigri, st. Mees kes teeb kodasid, heidab matile pikali ja toetab lõua kasti peale -“ Ähh...“.
Vigri (Seal) the guy who makes teepees, lies down on a mattress and places his jaw on a box: " Ahh...!"
„ Sosoh, mõni juba varahommikul näoli laual!“
- " Well, well, some people are face down on the table already this early!"
vigri irvitab ja teeb parmu nägu.
Vigri grins and imitates a bum, rolling his eyes.

Jätkub....
To Be Continued...


esmaspäev, august 01, 2005

Lihtsalt et öelda: ma pole veel susse taeva poole visanud.
Just to say I have not kicked the bucket yet.
Ehkki nalja on saanud kõvasti visatud.
Although I´ve kicked ass the last few days.
Ma olin Folgil. Viljandi Folgil.
I was on a festival. Folk Music Festival.
Varsti tuleb pikem reportaaž, praegu on sõrmed liiga kanged.
Soon I´ll write a longer review, right now my fingers are stiff.

Ja reisusihiks oli meile Rotermann

My felted thingies on a freaky fashion show

Bubbles, Ethical Estonian Souvenir/Design Gallery Tallinn

Personality test ( the color test)

ColorQuiz.com Redfox took the free ColorQuiz.com personality test!

""Feels that nothing can upset her or phase her and..."

Click here to read the rest of the results.

Blog.tr.ee
blog.tr.ee