Katkendeid Rändrahva Kõnelustest teel Muusikasse, Vol. III. Outtakes From the conversations of Nomads on the way to Music, Vol. III

...

„ Minge muusikaga kaasa! See on rituaal , mõistate! Teist korda liikuge tugevamalt. Tüdrukud värvivad vanameest."
" Go along with the music! It is a ritual, do you understand that? The second time move more activly. Girls are painting the old man."
Kojas on kõikvõimalikud karvased ja sulelised. Andres Maimik, Rain Tolk, Vigri seisavad kojaservas, meie teiste ees, kes me leiame end istumas kokkukuhjatud asjade hunniku otsas, selle asemel, et loodetud puhkepausi nautida; ja kaks mulle tundmatut neiut askeldavad paksu vesivärvi tuubidega terve rügemendi noorte poolpaljaste inimeste kallal.
There are " All creatures wise and wonderful" in the teepee. Andres Maimik ( a famous estonian movie maker), Vigri and Rain Tolk are standing in the edges of the circle, in front of us others who we sit on a pile of our things and bags, instead of enjoying the planned dinner brake. Two girls are deeply engaged in painting a herd of young half -naked people with watercolours.
„ Vanamees“ on Aare.
" The Old Man" is Aare.
Maimik: „Väga tore, väga tore, kas sellest trummist nii hädine hääl tulebki välja?“ Ausalt öeldes pole küll suurem asi, plärtub tuhmilt nagu uppund part.
Andres Maimik: " Very nice, very nice, is this all the sound this lousy drum can make?" To be honest it is indeed not a very good sound. Like a dead duck.
Vigri: „ See tahab rohkem soojendamist. Ta on ikka jõle märg.“
Vigri: " It needs more warming -up. It is dreadfully wet."
Maimik:“ Hahahaa, haahaa HAA HAA ! Kuule, see juba läheb! Väga hea, väga hea, minge täiega muusika sisse! “Noored mörisevad ja määrivad üksteist värvi.
Maimik: "Hahahaa, hahahaa HAA HAA ! Hey, that´s more like it! Very good, fine, go TOTALLY into the music.!" Youngsters are making savage noises and painting each other.
Tolk: „ Haa Haa haa haa hahahahaa!“ ( does anyone need this translated?)
Mina: „ Heh?“ ( Me:...)
Hollandlane ( ah, ma ei viitsi teile seletada kes ja mis): „ What?“
The Dutch guy ( oh c´mon, I ´m not in the mood to explane): " What?"
Mina:“ Can You believe THOSE ( näitan kätega vehkivale Maimikule ja plärtsuva trummi rütmis mörisevatele noortele aborigeenidele) are estonians?“
Me, to the Dutch Guy ( pointing at Maimik who is waving his hands , and at the youngsters who are playing a drum and acting like aborigens): "Can you believe those are estonians? "
Hollandlane ( The Dutch Guy): „ What´s going on, anyway? ´ Tis a concert?“
Mina( Me): „ Mkmm. No.“
Maimik: „ Nüüd karjuge kõvemini, te olete ekstaasis! ( kaamera ta käes sõidab vuhh! Ja vuhh! Üle röökivate peade. )“ Hahahaa!“
Maimik: " Louder! You are reaching the high point!"( the camera in his hands drives madly across the teepee, over their heads, back and forth, turns around, makes a devil´s knot, up and down....
Mina ( omaette, matkides Ervin Abelit Suvitajate-Johnina:) See mees on ull, ull! Täitsa Ull!“
Me ( by myself): " That guy is crazy, completely crazy!"
Maimik: „ Suits eest. Teil on muusika, teil pole vaja seda. Ei itsita! Kus teil siin see nali on?"
Maimik: " Off with the cigarrette, you don´t need anything, you have the music. Don´t giggle. Where do you see the joke here?"

...

Natuke hiljem , tulen Stefaneti kontserdilt. Laidoneri taha jõudes paistavad koja eest tuleleegid. Mind haarab paanika. „ Oh, totud, nüüd on koja põlema pannud. Kus Vigri on. Miks ta neil seda teha lubab? Kuramuse Eesti kultuurieliit, tobud. “
A little later, coming from the concert of Stefanet. reaching the statue of laidoner I see flames seemingly straight from the teepee. I panic. " Wackos, now they`ve lit the teepee. Where is Vigri? Why does he allow this? Damn estonian cultural high class, morans. "
lähemale jõudes selgub et koja seinas siiski ei haiguta leegitsev auk. Hoopis koja ees on filmiseltskonna poolt sätitud tõrvikud ja suur õlest nukk. Linnavalitsuse loaga. Issand küll.
Getting closer it soon became clear that there is now big flaming hole in the teepee. Instead there were torches in front of it and a big straw puppet. With a permisson from city government. My God.
Just sel hetkel, kui kohale jõuan, tormavad kojast välja 6 noort, hirmsasti äravärvitud ja kannavad õlgadel ühte lõkerdavat neidist. Nende sabas tormab halli habemega- Aare? Ei või olla.
Just as I arrive 6 youngsters with awfully painted faces rush out of the teepee , carrying a girl on their shoulders who giggles insanely. in there talewind - Aare??? Can´t be. Almost unrecogniseable under all the watercolour.
Õlenukk pannakse põlema ja noored kalpsavad üsna veidral häälel möirates ümber selle. Suure hilinemisega väljub kojast veel üks lühike pontsakas tüdruk muinasaegse välimusega kleidis ja järgneb ülejäänud seltskonnale. Tolk hoiab kõhtu kinni ja naerab nii et püksid rebenevad. Vigril on no nii rahulolev nägu peas nagu oleks talle kingitud kümme kaamelit ja serail.
The straw puppet is lit on fire and the youngsters run around it , yelling . With an unexcusable delay a girl in pre -medieval dress rushes out trying to ketchup ( get it?) with the rest. Tolk holds his tummy and laughs almost as hard that his pants fall down. Vigri has a face like a bedouin who´s just been given ten camels and a serail.
Maimik: „ Ei, Ei, kas te ei saa aru , see tüdruk peab surnud olema. Uuesti. Ah poh..i. „ Tolgile:“ Jõledamalt lahe.“
Maimik: " No, no don´t you understand, that girl´s supposed to be dead. Again! Oh, who cares..." To Tolk: " Really cool!"
Vigri, Maimikule: „ Aga mis see üldine kontseptsioon on?“
Vigri, to Maimik: " But, you know, what ´s the conception anyway?"
Maimik: „ me ei tea ise ka veel. Lihtsalt pulle kaadreid, küll pärast kompunnib.“
Maimik: " We don´t know it ourself yet. Just, you know, get cool shots. Later combine. "
Noored tormavad uuesti möirates kojast välja, Maimik tantsib kaameraga polkat, tatsab noortel sabas, vaat et viskab kaamera õhku. No vähemalt ühel mehel on lõbu laialt. Aga mul varbad külmetavad.
The Youngsters rush out of the teepee again, screaming wildly; Maimik grabs the camera runs after them, dancing a polka with the camera, almost throws it in the air. Well, at least one man has the time of his life. But MY toes are freezing.
Vigri ( mulle): „ Lubasid pärast meile grillid välja teha. Ja kartuleid osta“.
Vigri( To me): " They promised to buy us all the barbeque stuff, and potatoes."
Noh, lootust et saan millalgi kotta tagasi kontserdist märgi varbaid kuivatama.
So there´s hope I will be able to get back inside to dry my toes.
Maimik: „ Minge muusikaga kaasa! Just!“
Maimik: " Go along with the music! That´s it!"
...

minge kaasa, minge, koos muusikaga... tulge koos muusikaga tagasi. Kordusvõtteid musttuhat. Kes ütleb: „ Läks, võte?“
Go along with the music, go, take along the music... come back, along with the music. A thousand and one takes. Who says:" Action!" ?
Iga nomaad, iga seljakotimees, kaamelitega või kitarriga. Poognaga või ilma.Pillimehed, päris – ja poolnomaadid. Lõõtsaga, palavausest lõõtsutades.
Every nomad, every rucksack -traveller, with camels or a guitar . With a bow or without it. Musicians, real -life and part -time nomads, nomad impersonators. With an accordeon.
Telgiga ja autoga ( ja koduloomad jäävad koju, järelikult ikka ilma kaameliteta.)
with a tent and a car ( and pets stay at home so no camels this time anyway).
Rahvariietes, punkarisoengus.
In folk costumes, anarchistic hair...
Ja kõik nad lähevad muusikaga kaasa... pistavad muusika sadulataskusse või vöö vahele ja lähevad. Linn jääb tühjaks nagu kõrb, kus pole enam näha isegi nomaadide käidud radu.
And they all go along with the music. Stack it in their saddle pocket or between the belt and off they go. The town will be as empty as a desert, where you can´t even see the tracks of the nomads.
Tõmban barka silmile ja sammun. Tagasi koju. Kuulan Kõrgõstani nomaadide plaati. Kuulan , kus nende mõtted rändavad.
I draw the barka on the eyes and walk home, to listen to the cd of the nomads from Kyrgystan. Litsen to their thoughts travelling.
„ Sädemeid sädemeid sädemeid....“ väikseid tulikuumi sädemeid kihnu poiste lõõtsa vahelt hõljub otse leivapoodi sisse. Homme määrin sellele leivale võid. Hea tee peal süüa.
" Sparkles sparkles sparkles..." Tiny red hot sparkles fly up from the accordeon of Kihnu Boys. The sparkles fly straight into the bakery. tomorrow I shall spread butter on that bread they are making right now, sparkled bread. Good to eat... on the way to music.

Kommentaarid

Populaarsed postitused