mina söötsin täna oma lõunaks tööle kaasa võetud võileivad hobestele.
i fed my sandwitches to horses today.
hea et ma kiluga ei teind nagu algselt kavatsesin...
it´s good I didn´t make them with anchovis.
ja kõik seetõtu et sõitsin õidgest peatusest mööda ning jalutasin peatusevahe tagasi, mööda hobusekasvandusest.
and all because I missed my stop and had to walk back past the horse farm.
kas võis olla et juhus tõi mind sinna just siis kui hobused olid täitsa tee ääres...
can it be that the coincidecnce brought me there on the very day when horses were right at the side of the road?
või on hobused koga aeg, aga mind pole varem kohal old?
or are the horses there constantly and it is I that has been missing ALL the time?
täna ma ei puudunud.
today I wasn´t absent.

Kommentaarid

Populaarsed postitused