Esitasin ...eee... millal.... ÜLEEILE! Just. Üleeile esitasin autentsuse küsimuse ka ühes eesti käsitööharrastajate foorumis.
Asked....eeeee... when.... A DAY BEFORE YESTERDAY! Right. A day before yesterday I asked the question of authentity in an estonian phorum of crafts enthusiasts.
Mitmed inimesed olid teemast väga huvitatud.
Many people were really interested about the subject.
Neist enamik ütles, et oma käsitööoskused on nad õppinud emalt, ajakirjadest või internetist - just noorematelt kui 60 -70 aastased.
Most of them said that they have learned their skills of crafts from their mother, from magazines or the Net. From people younger than 60 - 70 years.
Kuidagi on oskused ühe põlvkonna vahele jätnud.
Somehow the knowledge has skipped a generation.
Minu mammi arvas, et see oli ehk stalinistlikul ajal, kui koolides kadusid käsitöötunnid.
My Mutter thought , that it was the time when the handicraft lessons were taken out of the school programs.
Kuid praegused 30ndates eluaastates inimesed otsivad läbi kõik eestimaa nurgad et oskajaid inimesi leida.
But today´s generation, people in their mid - thirties, will search every corner to find people with any skills.
Seda vaatasin ka, et eestis ei ole nii palju häid õpetusi ja infot Netis kui on välismaa protaalides.
This I also noticed, there is not enough good teachings and information about crafts in the Net in Estonia as there is abroad.
Meie ühed tublimad selles vallas on laeva - ja paadiehitajad, nende leheküljed on päris head. seal on isetegemise õpetusi ka.
The best estonian teaching - pages are from boat - and shipbuilders of Estonia.

http://haabjas.kolhoos.ee/
http://webhost.tele2.ee/tele2/vikan/ http://webhost.tele2.ee/tele2/vikan/jaala_kuidas_valmib.html
http://www.lodi.ee/

Ajakirju eriti ei ole. Aga võibolla on see just hea? Sest ajakirjad täitsid lünga sel vahepealsel ajal, kui oskused käest kätte ja põlvkonnast põlvkonda eriti ei saanudki liikuda. Võibolla ongi vaja, et inimesed õpiksid üksteist õpetama, olema üksteise sellideks - õpipoisteks?
There are no particular crfts magazines in estonian. But maybe that is a good thing? For the magazines filled a gap in the time when it was almost impossible to pass knowledge on from master to student and generation to generation? maybe now people are forced to teach each other, to be each other´s students and apprentices.
Minema tagasi tõelisse meistrite ajastusse.
Go back to the genuine era of master and student.

Kommentaarid

Populaarsed postitused