Haa !
Haa !
Ants Viires ütleb et rahvakunsti pole olemas .
A.V. says folk art doesn´t exist.

Kunst - see sõna, tulnud saksa keelest, tähendaski algselt millegi tegemise oskust.
Kunst / Art - the word, coming from German language, actually meant " knowing or being able to do something," to master something.

Ja mitte ainult sepakunst, tekstiilikunst vms. vaid ka näiteks kokakunst ja mustkunst. ja nõia - ja võlukunst. miks keegi noid viimaseid taga ei nuta? mis see rahvakunst neist erilisem on?

And not just "die Kunst " of smithing, weaving or basketry, but also art of cooking, black magic, ( art of) witchcraft ( witchcraft!)

Nii et tänapäeva kunst on hoopis igavam väli selle kõrval, mida kunsti all kunagi mõisteti...

So toay´s art is far less interesting field compared to what was once understood by " Art"/"Kunst"/"Craft ".

imelik, ma saan inglise keeles palju rohkem välja öeldud.
Funny, I can say it in english a lot better.

Kõnekunst ehk retoorika.
Art of speaking or rhetorics

Kommentaarid

Populaarsed postitused