lõpuks sai ka midagi asjalikku tehtud. '
finally managed to do something useful.
oma magistritöö seisukohalt.
concerning my master study.
ja üsna palju.
and quite a lot.
kümme lehekülge ideevälgatusi, tsitaate, kommentaaridega.
ten pages of ideas, quotes, with comments.
jee.
yay.
täitsa teemasse isegi. traditsioonid ja tehnoloogiad, idee ja eseme suhted... jne.
and even keeping to the subject. traditions and technologies, relations of idea and artefact ... etc.
see vist ei huvita teid üldse.
that doesn´t interest you very much, does it?
mulle tundus et kuulsin norskamist.
I thought I heard snorring.

Kommentaarid

Populaarsed postitused