no ja jäigi vahe sisse.
And there it is already - a long gap.
olen aga jälle maal tagasi - linnast, mitte teiselt planeedilt.
but I am back again on this land - from the City, not another planet.
mõtlesin veel seda autentsuse küsimust.
I was thinking again about the authentity question.
milleks üldse infot säilitada, kui sellest uut ei looda, kui seda ei kasutata ( ära) ?
why even preserve information, if it is not used to create new ?
seetõttu , võibolla tuleb kasuks, kui loete läbi sama teksti, mille mina.
that´s why it may come of use, if you read the same text that I did.
See räägib infoökoloogiast.
It is about informational ecology.
Inimeste, teadmiste, tegevuste ja infopankade terviklikuks süsteemiks sidumisest.
Binding people, knowledge, activities and informational preserves into a holistic system.
siin on lingid.
http://www.muuseum.viljandimaa.ee/?op=body&id=143
here are the links.
http://www.ldv.uni-trier.de/ldvpage/rieger/pub/aufsaetze/cobuse/cobuse-abstract.html , http://www.techno-feng-shui.nm.ru/Knowledge/EcologyEng.htm , http://www.streettech.com/bcp/BCPgraf/StreetTech/VirtualReality.html , http://www.public.asu.edu/~dcasagra/infoecol.html

Kommentaarid

Populaarsed postitused