P.S. ka wikipedia, isegi eestikeelne, ei sisalda kuigi palju infot rahvakunstist ja käsitööst. eks see ole muidugi oma teha.... tuleb hakata vaikselt lisama.
Post Scriptum - even the wikipedia in estonian doesn´t contain much about crafts and folk art. I guess it´s up to us.... gotta start adding things gradually.

Kommentaarid

Populaarsed postitused