Kõigile t...nahkadele kes jätavad kahtalste linkidega kommentaare!
To all fuckerheads who leave comments with suspicious links!
Ma leian teie arvuti, hävitan teie kõvaketta ja lasen teie koduloomad ära varastada kui te veel nii teete.
I AM going to find your computewr, destroy the hard drive and steale your pets if you do that again.
Kõigile ülejäänutele ikka edasi tere tulemast.
To the rest - welcome.
Päeva mõte : kalade iseloom. Miks nähakse säga alati kui keskea kriisi läbi teinud ekstsentrikust 50 -aastast vana peeru? kas ainult sellepärast, et tal on vuntsid? ja miks mõni inimene räägib nagu kirjutusmasin?
Thought of the day: the character of fish. Why is wels always seen as a 50 -year -or- more -old eccentric old fart who´s been through midlife crisis? Only because it has moustache? And why do some people talk like typewriters?

Kommentaarid

Populaarsed postitused