Nõid Fatamorgana: " See siin on nähtamatu võlujuuksenõel. Näete?!"
Fatamorgana The Witch: " This is an invisible magic hair pin. See?!"
Pantalone, tobuke: " see on Torino juuksenõel!"
Pantalone, fool: "It´s a Torino hair pin!"
Nõid Fatamorgana: " Mul ükskõik kelle oma ta on, peaasi et ta tuvikeseks muudab."
Fatamorgana The Witch: "I don´t care whose it is, as long as it turns people into a dove!"
( "Armastus Kolma Apelsini Vastu, Ugala, 1994 )
( Love Towards Three Oranges, Ugala theatre, 1994)

See tuli mulle meelde kui keegi küsis ühel netiküljel monofilament niidi ehk siis nähtamatu õmblusniidi kohta.
This is what a conversation about monophilament thread or the invisible sewing thread on a crafts net page reminded me of.
Jummel, juba mõte nähtamatust niidist paneb ometi vägisi fantaseerima. Aga mingi ratsionalist kohe haukus mu peale, et teravmeelisteda võin ajalehekommentaarides. On ikka tõsine tädi. Kuri Nõelaema.
Gosh, even the thought about an invisible thread just MAKES you fantasize, doesn´t it? But some strickt rationalist bitch said right away I should keep my jokes in newspaper comments. What a serious Evil Needlemother.
Käsitöömaailma on ometi alati saatnud legendid. Kuiv loogika ja Au Tööle valitses ühel teisel ajastul....
The world of crafts has always been surrounded by legends and curious beliefs. Dry logic and Honor To Work was a different era not long ago...
Minu meelest on nii super, et praegusel ajal on tõesti võimalik välja mõelda asju, mis ennemuiste ainult muinasjuttudes eksisteerisid.
In my opinion it is swell that we can today see and touch things that Once Upon A Time only existed in fairy tales.
Mina tahan selles suhtes olla pigem Pantalone kui Fatamorgana.
In that matter I want to be a Pantalone rather than a Fatamorgana.

" See on nähtamatu Milano õmblusniit. Näete? "
" This is an invisible Milano sewing thread. See?!"
" Noo, jah, nüüd juba natukene nagu näen..."
" Well, O.K., I sort of see it now a little bit..."
"Te ei saa seda näha, see on nähtamatu!"
" You CAN`T see it, it´s INVISIBLE!!!"
( Parafraseering kolmest apelsinist Hundu esituses.)
( Paraphrase of The Three Oranges a la Hundu.)


Kommentaarid

Populaarsed postitused