pärast seda jubedat nädalavahetust taas argiste asjade juurde.
Back to Earth after all the horrible things of this weekend.
Laupäeval peab juba enam - vähem struktureeritud töö ette näitama.
On saturday a more - or - less structured writings has to be ready to be shown.
Õnneks selgus et pikkus ei ole siiski selline tere ja eadaega nagu esialgu öeldi, võin isegi juurde kirjutada. sest nüüd nagu alles head mõtted tulevad, kui oma kollektsiooni uuesti üle vaatasin.
Luckily enough the lenght of the thesis isn´t the kind of hello -and-to -go like they first announced, I can even write some more. For now that I´ve reviewed my collection the good thoughts keep popping up.
Mul on kokku ca. 350 eset ( tegelt läks lugemine sassi....)
I have more than 350 things ( I lost count...)
Öelge nüüd siis.
So come on.
Ossaaa.....
Wow....
aga kui numbreid ei tunne ei saa vist oma muuseumi hästi luua? ei, ok, ma loen uuesti ( ehk saan rohkem?!)
But without knowing how to count I guess establishing my own museum once is out of the question? All righty then, I´ll start over ( maybe I get more ?!)
Eks ma annan teada...
I´ll let you know...

Kommentaarid

Populaarsed postitused