Uus blog? Või mitte?

Ma juurdlen, kas ma peaks looma Heimtali Muuseumile ja Rahvakunsti Õppebaasile oma blogi. Või mitte.
I am pondering upon the matter of whether I should create a separate blog already for the matters concerning the Museum and The Folk Art Study Base. Or not.
Kindlasti peaks ju teiste asjaosalistega nõu pidama? Või mitte ? kuna nad nagunii ei jaga internetiasjandusest tuhkagi. Või teavad?
I must cunsult others that are involved, no question. Or not? regarding their lacking knowledge of the internet world. Or do they?
jessas ma juba meenutan piimamees Tevjet...
Gosh, I start resembling Tevje the Milkman...
Nad võivad ükspäev ju ise parema, kallima ja " lõikamata" kusagilt tellida ziljoni -miljoni eest.
They can, if they desire so, order a Bigger, Better and " Uncut " website from some place for a few zillions.
Mina teeks lihtsalt kroonika. Kui see kaubamärk pole just kinni.
I would make a mare chronicle. If that trade mark isn´t taken.

Kommentaarid

Populaarsed postitused