Õngitsedes vanu saapaid. Fishing for old boots.

Info kogumine otse inimestelt, kes käsitöö- ja koduajakirju tegid, on nagu õngitsemine.
Gathering Information from people who were involved with house - and crafts magazines during Soviet time, is like fishing.
Teate ju, kuidas multikates tihti ei jää konksu otsa mitte kala, vaid vana saabas.
Y´know, how sometimes, especially in cartoons it´s not the fish you´ll get when you pull out the hook, but an old boot.
Mitte et ma võrdleks oma intervjueeritavaid vana saapaga.
not that I had a slightest intention of comparing my subjects to old boots.
Hoopis minu otsitava info iseloom on selline, et ma justkui püüangi vanu saapaid.
"Old Boot" is the general characteristics of the information I seek.
aga erinevalt multikatest on tegelikus elus isegi üheainukse vana saapa konksu otsa jäämise tõenäosus mikroskoopiline. Rääkimata paarist....
But unlike in cartoons, it is a very thin possibility to catch even a single old boot in real life, not to mention a pair.
Nii jääb mulle kord infoõnge otsa Kommunaari pata, teinekord tšehhi tennis ja vahel jälle Adibas.
So I sometimes get a boot and sometimes a sneaker, and sometimes Adibas.
neid on parima tahtmise juureski raske paariks sobitada.
Those are hard enough to match together as it is...
Aga mina pean terve sajajalgse ära rõivastama....
But I have to dress up a 100 - legged caterpillar....
Muud teadaanded: kass varastas jälle küpsist.
In other news: the cat stole another cookie.
Purustas selle tuhandeks tükiks ja kleepis oma tatiga laua külge.
In short. Lots of crumbs. Glued by means of snot to the table.

Kommentaarid

Populaarsed postitused