Kas me taas kord ei saa malevat kokku? Sems we can´t call our legions together.

Mis siis, kui nad tõepoolest ründavad?
what if they do strike?
"...valmisolek üleilmseks, regionaalseks ja vajadusel paariks -kolmeks lokaalseks võitluseks...."
"....Readyness for world-wide, regional and a few localized battles...?"
Kas meie oleme see "lokaalne, piiritagune" võitlustanner? Noh, vist küll. Kes siis muu?
are we one of the localized ones? sure, who else.
Mis on neil venelastel mõttes?`Kolmas Ilmasõda, kas tõesti?
what ARE those russians saying? World War Three, really?
Ma ei ütle et ma kardan tõesti et see juhtuks, või et ma iga päev muretseks, ma lihtsalt ütlen et täitsa p***s ikka kui nii juhtuks, sest ma poleks siukses olukorras toimetulija tüüp.
I am not saying I worry or that I am scared, I just say it would be a dog damn calamity, cause I am not a survivor type in such shit.
Venemaaga on tegelt krõska. Jooksevad amokki, vaat mis. Avalik, riiklik paranoia, meeleheide, majanduslik langus, oma rahvustunnet pole millelegi
toetada peale agressiooni kõige "võõra" vastu - maailmavaadete, rahvuste, poliitika, eluviisi vastu....
Russia is in fact finito. Running amock, thats what. Public state paranoia, desperation and economic collapse, nothing to rely on to contain themselves but agression against all "alien" - worldviews, nationalities, policies, lifestyle.....
Ent mis meie siis oleme? Isekus võimutseb. Ma oleks valmis seisma ükskõik mis moel meile oluliste asjade eest. Aga kui teisi toetajaid ei olegi?
but are we any better? individualism kicks in. I would go to the "front" (standing up against verbal or other attacks against estonians) myself....but what if no one comes with me?
Ma tõepoolest näen just sellist scenaariumi, sest selle asemel, et hädasolija seljatagust kaitsta ning talle võimalus anda, asub eestlane tihtipeale rünnatavat ka omelt poolt materdama. Me oleme süüdistajate, kisakõride, ilkujate, haide ja parasiitide poolel, tõukame Isiksusi pidevalt kuristikku.
I very much think it is the case. instead of covering each others backs in case one of us is in trouble, we often take the side of an attacker - in our words and actions anyway, we join the lines of accusers, screamers, laughers, sharks and cockroaches, that eat up a Person.
Kulutame oma jõudu enesekesksuses, mõttetustes
our strenght is scattered in self-centeredness, good-for-nothing-ness.
Istume justkui ruletilaua taga ja teeme nigu roppe panuseid, aga ei võida meie ega võida sellisel juhul ka laud. Sest ei diiler ega mängijad saa aru, et nad on vales lauas ja et nad mängivad ka üldse valet mängu.
Sitting in a roulette table, making obscene bids, but neither we or the table win this time. Cause neither the players nor the dealer realize they are at a wrong table, playing the wrong game.
Ma ei saa toetuda sellistele inimestele. Ma arvan, et nad kaoks siva nelja tuule poole.
I doubt in everyone. I think they would sneak out from a house in fire not even making a noise.
Või ehk mõtlevad ka teised inimesed minust ja kõigist just samamoodi kui mina nüüd? Ehk me lihtsalt ei ole üksteist tundma õppinud. Võibolla mõtlen ma nii ainult isiklikele kogemustele toetudes, kui ma abist ilma jäin? Aga seda on juhtunud liiga palju kordi, et üldse mitte järeldusi teha....
Or maybe they think like me? Maybe we just don´t know each other. Maybe I think so only cause I have personal experience from standing alone in trouble ? But that has happened too many times to ignore.... and the cases have been very different.
Peaks vist rääkima omavahel, välja selgitama, mis meeleolus inimesed on.
we should talk to each other, that´s what. find out what the case is.
tegelikult, sõjalist rünnakut Venemaa poolt, nagu mitmed ühiskonnaelu tegelased välja pakuvad, ma ei usu viimsepäevani. Kuid kas see skisoriik üldse ise ka teab oma järgmist sammu ette?
In reality, I do not believe the possibility of military attack from Russia. But does that Scizophrenic state himself even know what his next step is?
Neil ei ole järjekindlust, edasiviivat tegevuskava. Seal valitseb kaos justnagu tornaado südames.
They have no consistency, no plan of action that would be looking forward, and not back. I think it is a chaos, like inside a tornado.
Meil ei saa olla mingit aimu sellest, kuhu ta mõtleb suunduda, tornaado ju ei mõtlegi! Me ei või teada, mille ta endasse imeb, mille kaasa haarab ja mida, kustpoolt ning millega torpedeerib. SE-GA-NE.
we have no idea where it´s heading, cause they don´t know where it is heading, or what it grabs along or tosses in what direction. C-R-A-Z-Y.

Ainult ühes võib kindel olla: ehkki tornaado hääbub oma kaootilise iseloomu tõttu kähku, jõuab ta enne seda ikka paljude elu p***e keerata.
Of this we can be sure though: although tornado dies out fast due to its chaotic nature, it can fuck up a lot of things before that.
Aga pole põhjust paanikaks. Midagi halba ei juhtu. Ent sellest hoolimata peaksime oma rahvustunnet tugevdama.
No worries, mates. Nothing bad will happen. But we have to strenghten our nation nevertheless.
Pirn hakkab mädanema seestpoolt....Egotsentrilised põmmpead ei jõua kaugele. Ärme siis nendeks muutume, onju?
Pear starts rotting from the inside.... egocentric buttheads don´t go far, remember. Let´s not turn into those.

Kommentaarid

Populaarsed postitused