Ma pole Ivan Orav! I am not a national extremist! No tõesti pole! So not!

ähh, valimised.
bah, elections.
Ma tegin mingi testi Postimees.ee-s ja olen täiesti segaduses. Sel olid väga jahmatavad tulemused.
I took some political views test in Postimees.ee and I am totally confuzzled. It had very unexpected results.
Tundub, et ma olen marurahvuslane.
Seems like I am a national extremist.
Kusjuures küsimused ei olnud üldse seotud rahvustunde vms. - ga, ainult alkoholipoliitika, majandus, keskkond, tervishoid jne.
Like, the questions did not deal with national pride and all that mess, they only asked about alcohol policy, economy, environment, healthcare, etc.
Iseseisvuspartei! Nagu mida põrgut? Justkui ma oleks mingi hull, kes läheb liputama, ma mõtlen, lippu lehvitama, ja karjub "Elagu Ivan Orav!"
Independence party? Like WHAT IN THE WORLD? As if I was one of those lunatics waving flags and yelling [inside joke, you don´t get it.]
Tegelikult ma kaldun rohkem Roheliste suunas, kui üldse. Põhiolemuselt olen anarhist, st. minu jaoks et manitsustel ja programmidel ja arengukavadel pole mõtet, sest ma tean, et inimesed ei muutu kunagi piisavalt headeks ja keskkonnahoidlikeks ja kaineks ei saa nad ka ilmselt viimsepäevani, eriti eestlased. < Näete - kas marurahvuslane teeks siukest kriitikat?
In fact I am more tilted in the direction of environmental approach, if at all. My core being is anarchist - meaning development planning is b.s. since people will never be decent enough and enivronemntal friendly enough and they will never all be sober, especially estonians. < See, would a national extremist some up with such criticism?
Nii et, pillid kotti, Postimees. Inimese mõtteviisi ei saa ainult valikvastustega testiga paika panna. Asi pole selles, mida me arvame või usume, asi on selles, kuidas me tegelikult elame.
So, Postman, stick with what you know. You cant determine one´s worldview with a multiple choice test. It is not about what we believe or think (like, dah, what idealistic nonsense), it is about how much we are capable of living by what we think and believe.

Ja mulle lihtsalt näib, et vahe praegu räägitava ja tehtava vahel on tragikoomiline. Mis te, narrid üldse siblite? rahunege maha õige.
And it just looks like it would be a fools errand.

Kommentaarid

Populaarsed postitused