Huvitavad külalised neil naabermaja asotsiaalidelAh, kõigest üks hobune. Ju nad tulid hambaarsti juurde....või advokaadi. Mis muud seal majas on...audiitor ka.
Oh, just a horse. I suppose they came to see the dentist....or the lawyer. What else could there be....the accountant too.

Sellest tekib kohe mõte, et meil võiks ka ratsapolitsei olla. Kui ikka keegi pätil hobusega sabas kappab, jätab see palju aukartustäratavama mulje kui jalamehest politseinik.
This immediately gives me a though we also might have policemen on horses. I mean, when someone is galloping behind the criminal it must leave an undieing memory....
Mõtle kui kift oleks olnud vaadata, kuidas märatsejaahvid pagevad 40 ratsamehe aheliku eest, kes hüüavad "Nõõ" ja vehivad lassoga nagu kauboid. Muidugi viimase aja Hollywoodi filme arvestades võib pagemiseks ka mingi muu põhjus olla kui hirm vahelejäämise ees.....
Just imagine what fun it would have been to watch the vandals escape from a row of 40 riders, who are waving lassos like cowboys. Of course, considering the movies that come out of Hollywood as of late, they might have a different reason for escape than just fear of getting caught.....

Kommentaarid

Populaarsed postitused