T*ra, ma annan sulle peksa, r**sk! F**khead, I´ll beat you up!

Ma kirjutasin ühe kommi ka Postimees.ee´s, aga see teema väärib pikemat peatumist.
I wrote a short comment in Postimees.ee, but this subject deserves a more thorough approach.
Kommentaar Kanal 2 kodulehels saatele Trikimees:
a comment to a tv show:

jurka , 03.04.2007 09:44
Poisike on lihtlabane varas. See õllepudelite sirgestamine ja täitmine on ju lihtlabane pettus. Pudel kaamera või hõlma varju ja kohe läks sirgeks või täitus õllega. jne

Kui ma selle poisikese kätte saan, siis peksan vigaseks.
( the guy is a common thief. The bearcan straightening and filling is a common deception. Hid the bottle behind the camera or jacket and there it goes. When I catch this boy, I will beat him to ruins)
Tähelepanu, Kriminaalpolitsei, võtke see mees kinni.
Attention, criminal investigators, seize that man.
See on küll suvaline näide pubekalikust virtuaalruumisõimust ja ähvardustest, aga tundub nii, et see "ruulib" praegu ka reaalses elus.
That is just one random example of teenage-like anger and threatening in virtual space, but it seams to "rule" in real life also.
Mida oskad ette kujutada, seda suudad ka teha, ja vägivallast fantaseerimine on kahjuks internetisõltlaste üks lemmikmeelelahutusi.
Whatever you can at least imagine, you are also capable of doing, and fantasizing of violence is unfortunately one of the favourite pass-times of the serious internet addicts.
Köetakse end kusagil msn-is chattides üles, siis pannakse kamp kokku ja minnakse linna kommareid ahju ajama või koeri kividega loopima või "piirdutakse" verbaalse vägivallaga, loopides rõvedaid repliike muttide ja krõbide suunas.
Getting all heated up in MSN or something, or just randomly talking about something, then meeting somewhere with the gang and going to find someone to burn, kick or yell at.
Inimesed ei saa kohe jätta halvasti ütlemata. Muide, keegi tahtis ka minu kassipiltide taha sellist kommi postitada, et ma praen ja söön su kassi ära.
People just can´t seem to help themselves in the internet, they just have to say something bad. Like, someone tried to post a comment about my cat pictures, that he would like to cook and eat him....
Jep, see Raagi impressioon on ehk pisut liiga üle lati. Või ehk mitte?
That flick from I. raag was a bit too much though, or was it?
Vägivald ei piirdu elusolenditega, terve elustiil on suurel osal inimestest selline kõigest üle tankeeriv. Meenutab natuke isegi neid kagebiste eilsest Saša -filmist. Neile on sisse programmeeritud vaid üks lahendus kõigele mis neile ei meeldi. Olgu loom, inimene, maja, riik....
Violence doesn´t just touch living creatures, it rules over the whole lifestyle, they run over everything like in an armed car. Some people today remind a little bit of those KGB hitmen from yesterday´s film about Litvinenko. They have just one solution programmed in them: elimination to anything and everything they personally can´t stand. be it an animal, a person, a house, a nationstate...
See värske kassilugu on nagu mingi videomängu imiteerimine. Internetis võib ju kõige haigemaid asju teha, ilma et sellest reaalset kahju sünnib. Aga kas ikka võib, ja miks ometigi võib?
The cat thing is like imitating a video game. bang, the cat is dead, and on screen you can make a restart and it lives again. You can do the most outrageous things on the net without any real harm done. But can you really, and why?
Ma nägin ükskord sellist filmi, kus keegi mängis internetimängu, aga tegelikult oli lehekülje loonud mingi psühhopaat ja kõik mis juhtus mängus, juhtus kusagil samas linnas ühes hoones ka inimestega.
I once saw a movie where people were playing a computer game, which was set up by some psychopath, who did everything that happened in the game to real people in that very town.
Igal teol on tagajärg. Vägivalla harjutamine mängult võib inimese päriselt vägivaldseks muuta. Isegi kui ta internetis piirdub ainult sõnadega....
Every action has an outcome. Practicing violence in the net can turn the person violent for real. Even if that violence on the net is just words.....
Minul on sellest internetisõimust igatahes kõriauguni. Karistada peaks saama juba mõte vägivallast, mitte ainult sooritatud tegu. Minority Report all the way.
I am fed up with that internet viciousness. People should already be punished for talking and thinking about violence, cause when they have already done something it is way too late.

Kommentaarid

Populaarsed postitused