Do Not surrender to Russian terrorism.

Ärge alluge Venemaa hirmu ja paanika külvamisele.
School Bully. The level of immaturity in its accusations is unbelievable. I haven´t seen anything like this since 2nd grade.
Koolikiusaja! Ebaküpsuse tase Venemaa retoorikas on uskumatu. Ma pole midagi sellist näinud alates teisest klassist.
Russia IS a terrorist country, it wants to spread fear and loathing amongst its neighbours, especially estonians, cause they drool and itch for this little piece of land. LAND! Everyone wants land.
Venemaa on terrorist, sest ta levitab hirmu ja põlgust oma naabrite hulgas. Eriti eestlaste, sest nende ila tilgub selle tillukese maalapi järele juba sajandeid.
And yet, Russia wouldn´t dare to pick on someone their size, they choose the smaller, cause that´s all they can handle. Bully! Trouble child. Sellistest saavadki enesehävitajad.
Täielik koolikiusaja - valib endast nõrgemaid ja väiksemaid, sest teistega ta toime ei tuleks. Kiusaja! Murelaps. These kind become self-destructive.

And secondly, I repeat: Free Russia from slavery!
Ja teiseks esitan siin veelkord üleskutse: "Nõuame orjuse kaotamist Venemaal!"
Even the most intelligent people (although they could all live in a 1-room-apartement) in Russia cannot think freely, they are slaves to Putin.
Isegi terve mõistusega inimesed (ehkki nad mahuks ühetoalisse korterisse) ei saa Venemaal iseseisvalt mõelda. Nad on Putini orjad.

Kommentaarid

Populaarsed postitused