Pirates of the Caribbean: In the middle of a big Hallucination.

Kui keegi kohe alguses kuramuse Will Turnerile oleks panniga pähe löönud, siis oleks see film olnud täiuslik.
If some kind gent would have hit Will Turner on the head with a frying pan right in the beginning, this movie would have been perfect.
Kahjuks tolknes ta terve filmi ulatuses jalus mingi tobeda süžeejoone tõttu ja lõpust me parem ei räägigi.
Unfortunately he kept drooping along throughout the whole thing because of some silly plotline. Not to mention that ...that slimy ending.
Aga ma ei hakka üksikuid ilaseid detaile välja tooma, sest, hoolimata poseerivast hoiakust et "Vaadake, milleks me valmis oleme et teil, popcornilehastel vaatajatel, igav ei hakkaks", oli see film vaatamist väärt. Ja te teate, et ma raha hea meelega tuulde ei lase.
But I am not going to bring out all the annoying, cheesy little details, because I thought it was worth my money. And you all know I am cheap.
Ma ei tea kelle idee olid hallutsinatsioonid...igastahes aitäh talle. Jackis (igaühes neist) oli seekord palju rohkem Raoul Duke´i kui kunagi varem....Minule igastahes mõjus. Eriti just hallutsinatsioonid üksi, ilma Jackita....ärge küsige, seda on raske seletada.
I don´t know whose idea was to bring in the hallucinations. But I thank whoever did that. You must have known I am a Raoul Duke fan! Jack (every single one of him) was very much like Duke this time. Worked on me. especially the hallucinations on their own without jack. Dont ask, it is difficult to explain.
Ja Keith Richards. Jumala eest, palun korraldage Eestis selle mehe sooloesinemine bluusikitarriga!!! Ta on üle mõistuse. Ta on lihtsalt kõige lahedam tegelane üleüldse terve maamuna peal. Mulle meeldis ka elektrikitarr, mis üks steen Kapten Teague´ist edasi taustaks mängis.
And Keith! How many times do I have to BEG for someone to arrange a solo concert of this guy in Estonia! With a blues guitar! He is the coolest thing on this planet, really. I liked the electric guitar musical background in the scene after Captain Teague´s first appearance.
Jah, need filmitegijad pugesid nahast välja, et meile meele järgi olla. Nad lükkisid filmi täis väikesi detaile, mis pidid meid tooli peal naerust vähkrema panema. Ma olin kavatsenud vastu hakata, aga see õnnestus neil ka minuga mingil kuradi seletamatul põhjusel.
yes, the filmmakers crawled out of their skins to please us. They put funny little details in it to make us wiggle with laughter. And they succeeded, although I had good intention to resist.
Ja neljas film on surmkindel, väitku nad mida tahes. Ning ma ei ole vastu sellele. Tulgu neid või kaksteist. Tulgu või kakskümmend viis. Mõnda muinasjuttu räägiti sada aastat. Miks peaks Jacki taoline tegelane rutem vaateväljast kaduma.
The 4th movie is dead certain, whatever they claim. And I would not be against it. Even if there were twelve. Even if there were 25. Some fairytales were told 100 years in a row, and they still live. Why should a character like Jack disappear from our sight?
Üks väike poiss jonnis ja nuttis fuajees. Ta oli läinud tülli oma emaga. "Ei, EIIIII EI Jack Spärro on PÄRISELT! Ta pole näitlejaaaaaa! Ta on piraaaaat!"
A little boy had a quarrel with his mother in the lobby. "No, NO NOOOOOO Jack Sparr-o is for REAL! He aint an actor, he is a PIRAAAAA-TE!!!"

Üks asi veel: jah, sellest filmist saaks 15 erinevat filmi. Põhimõtteliselt, Euroopa lähenemisviisiga oleks saanud venitada lihtsalt esimese hallutsinatsioonisteeni võimalikult pikaks. Aga Olles John Malchowitch on ju juba olemas....Parem las jääda nõnda.
One more thing: yes, you could make 15 different movies out of this. basically, with an "european approach" you´d be able to stretch the single hallucination scene in the beginning into an hour and a half. But we already have Being John Malchowitch. Lets just rather leave it the way it is.

Kommentaarid

Populaarsed postitused