Kuidas tunni töölehti võiks huvitavamaks muuta

Ideid, kuidas töölehti huvitavamaks muuta:

Panna sellele mõni värvitav ja / või väljalõigatav detail
Kujundada see piltmõistatusena
Kasutada fotokollaaži
Lõigata sellesse aknaid, eri kujuga avasid, millega ümbrust uurida
Kirjutada vaid tekst, et lehest tuleb teha toru, karp vmt
Kujundada tööleht segipaisatud mosaiigina, mis tuleb lahti lõigata ja kokku panna, et leida vihje
Hoone kujutise puhul võiks „leida 10 erinevust“ reaalse objektiga
Tuua vaid aastaarvud ning panna leidma sellest aastast pärit maju
Tekitada töölehest ruumiline minimakett paari sisselõike ja voltimise abil
Töölehele võib paigutada mõõtkava mingi keskkonna proportsioonide mõõtmiseks (ei pea olema joonlaud, võib ka olla mingi naljakas olend. Nt vähendatud sinivaal. Mitu korda vaal mahub maja laiusesse ning kui suur see maja oleks, kui vaal oleks oma õiges suuruses?
Ülesanne või tekst tuleb nähtavale, kui sellele mõjub keskkonnas mingi jõud (midagi maha kraapida, vette panna, valguse kätte viia vmt.
Ülesanne võib esitada luuletusena ning igale teisele reale tuleb leida riim mis seostub mingi hulga etteantud objektidega Nt Üle tee on …., sinna saabus uhke daam, teda toonud …, sihiks juuksurisalong [sõnad „raudteejaam“ ja „Moskva rong“.]
Töölehele tuleks kleepida, koguda mingit reaalset materjali. Selline tööleht võib olla ka hoopis ümbrik, karbike, album, purk vmt. Nt tekitada klaaspurki või pudelisse koduümbruse pinnase läbilõige, koguda eri karbikestesse (nt tikutoosidesse) mingi kindla kuju või iseloomuga objekte ( nt seemneid eri linnajagude puudelt)
Lasta üksteisele koostada töölehti või lasta koostada mõnel õpilase tuttaval, või tuntud arhitektil / disaineril / kunstnikul
Töölehte tuleb levitada ja panna võimalikult palju inimesi korraga seda täitma (küsitlus, loovülesanne)
Terve klassi töölehtede täitmisel kogutavad infokillud moodustavad terviku, et mingit objekti kirjeldada.
Teatud hulgast sarnastest detailidest tuleb leida objektiga sobiv
Töölehel on vastused, aga tuleb esitada õiged küsimused

Kommentaarid

Populaarsed postitused