Kunsti ideepank

ma ei oska seda korralikult kopeerida, see jutt on tabelist. aga ehk saate aru. see on töökava ühe semestri kohta 3. - 12. klassini (ideed).

sisu:
Klass
Planeeritud aeg
Õppesisu, mõisted
Töö teema, ülesanne
Tehnika, vahendid
Õpitulemused
Hindamisaspektid


3
1t
Kunst kui mäng. Peitepilt, salakiri, piltmõistatus.
Loo oma salakiri. Värvi, lõika, koosta peitepilt: kus oled sa ise? Meeleolukate töölehtede värvimine, piltmõistatused
Joonistuspaber sobivas formaadis, vildikad, värvipliiatsid
Õpilane elab joonistamisse sisse, naudib tööprotsessi, töötab innukalt ja produktiivselt, oskab kasutada vilt- ja värvilisi pliiatseid, lõigata ja kleepida
Kaasatöötamine, aktiivsus; töö esitamine ja selgitamine

1t
Põhivärvid, soojad ja külmad toonid, makett
Värvi, lõika, riputa – vahvad voldikloomad ja pabernukud, lava nukuteatrile. Värvi täpitatud pinnad ainult põhivärvides! Värvi tühjad pinnad ainult soojades toonides ja triibutatud pinnad külmades!
Töölehed, viltpliiatsid
Tunneb põhivärve, oskab voltida, koostada lihtsat pabermaketti,
Korrektne teostus, mõistete tundmine, tähelepanelikkus

1t
Pinnajaotus, trajektoor, mängu loogika, mängu elemendid, mängu iseloom
Mina linnas: loo lauamäng kohtade põhjal, kus sa linnas käid.
Näitlikud vahendid (lauamängud Tsirkus ja Reis ümber Maailma), kartong, vildikad, värvilised paberid, lõikamine ja kleepimine ( kollaaž joonistatud põhjale)
Saab aru lauamängu loogikast ja oskab ise pildipinda vastavalt sellele jaotada
Korrektne teostus, mängu mängitavus, originaalsus, töö atraktiivsus

1t
Ettekujutus, fantaasia, unistus.
Imeloom. 1 + 1 + 1 = 1: pane kolm looma kokku ja saa täiesti uus olend! Minu unistuste lemmikloom. Elus mänguasi.
Joonistuspaber, harilik pliiats, tintenpenn, värvilised pliiatsid
Oskab erinevate loomade reaalsetest osadest mõttes uue olendi kokku panna ja seda pildiliselt kujutada. Oskab teha oma unistuse nähtavaks ja teistele tutvustada (esitleda)
Loomingulisus, fantaasia, taibukus, tähelepanelikkus, vormistamine, esitlemine

1t
Väike ja suur, kõrgel ja madalal, suurendus ja vähendus.
Kui ma oleks lind. Kui ma oleks putukas. Kui ma oleks koer. Kui ma oleks hiiglane.
Maalipapp, guaššvärvid, papitükid, suled, karusnahajäägid, kile jmt; maalimine ja assamblaaž.
Guaššvärvidega töötamise vilumuse arendamine. Suudab projitseerida end teise olendi sisse ja kujutada maailma tema pilgu läbi. Oskab arutleda maailma mõõtmete üle, teab, et see ei paista kõikidele ühesugune.
Sisseelamisoskus, arutlemisoskus, erinevate mastaapide tajumine

1t
Jäljend, trükk, kujutis, pinnastruktuur, reljeefsus, graafika.
Värvimängud puulehtede jmt.-ga: esemetrükk, lehetrükk, münditrükk, kartulitrükk. Lihtsad viisid jätta paberile kujutist. Frotaaž: lõika, kleebi, kopeeri. Mündid: sent, penn, kopikas, mark, dollar. Milline näeks välja rahapuu?
Joonistuspaber, siidipaber, guaššvärvid, kriitpastellid, käärid, liim; trükkimine ja frotaaž
Oskab kopeerida esemeid läbi paberi ja jätta kujutisi trükitehnikas, valmistada trükišablooni. Oskab ise leida keskkonnast jäljendeid, jälgi jätvaid ja kopeeritavaid objekte ja struktuure
Aktiivne kaasatöötamine, katsetamisjulgus, tähelepanelikkus, mõistete tundmine

1t
Reljeefsus, mahulisus
Jahupilt, mahupilt, vahupilt, tahupilt (eksperimenteerimine ebatavaliste kunstimaterjalidega). Loo pilt pealkirjaga „hull hommik pagaritöökojas“!
Maalipapp, jahu, papitükid, vahtplast, liim; multifilm „pagar ja korstnapühkija“
Oskab kasutada käepäraseid juhuslikke materjale kunsti loomiseks.
Fantaasia, käeline osavus, julgus, taipamine (KUIDAS miski efekt sünnib)
4
2 t
Disain, idee, unistus, utoopia, leiutamine, asjade täiustamine, edasiarendamine, teostatav ja teostamatu
Lendav vaip! – hakkame võluma. Kuidas võiksime disainida muinasjuttudest tuttavaid võluobjekte? Appi tuleb disain. Paneme vaiba [nimeta ise: lendama, rääkima, aga võib-olla hoopis nutma? Naerma? Helendama? Kuidas?)
Arutelu, ajurünnak. TAHVEL ehk algul joonistab õpetaja laste ideid või kutsutakse vanemad õpilased appi. Pärast joonistab igaüks visandi / joonistuspaberile. Töövahendiks kriit, harilik pliiats, värvilised tintenpennid.
Hakkab huvi tundma asjade disaini(mise) vastu, oskab kaasa mõelda probleemi lahendamisel, töötada grupis ja iseseisvalt
Fantaasia, loogiline tuletamine, julged ideed, kujundlikkus, esemete funktsioonist arusaamine, selle sõnastamine ja kujutamine; hinde paneb grupp arvestades õpetaja ja õpilase enda hinnangut

1t
Skulptuur. Liikumine ja paigalejäämine. Inimese keha poosid. Krokii.
Kivikujuks muutunud!!! > Inimesed tantsisid ja järsku nõiuti kivikujudeks!!! Neist on nüüd saanud skulptuurid. Kuidas te aga paneks kuju uuesti liikuma? Kes päästab nõidusest? (sissejuhatus järgmisse teemasse).
Traat, kalts, liim, teip, puuklots; puuklotsil seisev traatkarkassil kaltsunukk ( saab sättida sarnasesse asendisse kui ees seisvat modelli
Oskab poseerida ja vaadelda inimkeha poose ja liigutusi, tajub selle proportsioone
Proportsioonide tajumine, vaatlemisoskus; hinde paneb grupp arvestades õpetaja ja õpilase enda hinnangut

2t
Peategelane. Kompositsioon. Süžee.
Kangelane kunstis. Seikleja, päästja, võitleja, avastaja. Mida tähendab kangelane pildi kontekstis (lihtsalt peategelane, keskne figuur, teosele sisu andja). Muuda pilti nii et mõni teine tegelane oleks kangelane! Kui ma oleks kangelane….
Näitlikud vahendid: antiikkunsti näited, illustratsioonid, reprod. Töölehed. Maalipapp, guaššvärvid
Oskab teoses peategelase ära tunda, saab aru mõistete duaalsusest
Sisseelamine, mõistete tundmine, kujutamisoskus

2t

Autoportreed: Mina vanaemana, mina filmitähena, mina kodutuna, mina muusikuna, mina õpetajana, mina….?.
Fotokoopia, värviline tušš
Suudab kujutada iseennast mitte-realistlikult
Vaimukus, idee; hinde paneb grupp arvestades õpetaja ja õpilase enda hinnangut
5
1t

Igaüks teist saab erineva ilmega karbi. Vaata karbi kuju ja välimust. Kuubikus (karbis) on mingi loom. Ära ava karpi, aga kirjelda looma ! Mis siis, kui karp ise oleks täpselt selle looma kujuga? Lühiülesanne: peidus loom (a la elevant mao sees Saint – Exupery „Väikese printsi“ näite varal)
Tilgatrükk, tušš ja sulg.
Oskab kirjeldada detailselt eriilmelisi karpe, kujutleda nende funktsiooni; tajub elusolendite üldkuju ja vormi ning kujutab ette, millise kuju teatud materjal selle vormi ümber võtaks
Tähelepanelikkus, kontsentreerumine, põhjalikkus, fantaasia

3t
Õõnesvorm
Salalaegas: erinevad karbid läbi aegade. Varanduselaegas, toosid, kastid, ajakapsel, pliiatsikarp. Merekarp, pärlikarp. Kujunda ja valmista karp. Mida sa tahad sinna sisse panna? Kas teised tohivad seda näha? Kuidas karpi sulgeda?
Papier Maché, papp, paber, pärlid, foolium, krepppaber, samet vmt; visandipaber, kriit ja tahvel!!!
Oskab disainida eset ja seda materjalis teostada
Loogika, esteetiline kontseptsioon, funktsionaalsuse taju, teostamisoskus. ; hinde paneb grupp arvestades õpetaja ja õpilase enda hinnangut

2t
Mustvalge, värviline, element, ümberpööratud, heledus, tumedus, imitatsioon
Tulemaailm ja veemaailm.Viltune maailm. Tagurpidi maailm: pehme on kõva ja kõva on pehme, läbipaistmatu on läbipaistev jne. Tume on hele, hele on tume. Mustvalge ja värviline. Ümar on kandiline ja kandiline on ümar.
Erinevad (läikivad, matid, karvased, libedad, läbipaistvad, paksud jne ) materjalid, liim
Saab aru vastanduste põhimõttest, oskab leida uuenduslikke vaatenurki kujutamisel, mõistab, et kõik meie ümber ei pruugiks sugugi olla selline nagu me oleme harjunud
Teemast arusaamine ja kaasatöötamine, leidlikkus, isikupära, võimalikult paljude teema eri aspetkide esile toomine. ; hinde paneb grupp arvestades õpetaja ja õpilase enda hinnangut

1t
Muster, ornament, jada, jätkuvus.
Ornamendiriba kujundamine. Lõpmatus. Ornament kui teekonna sümbol, elu katkematus. Kordumine ja kordumatus üheskoos. Muster kui mäng.

Mustrijadade ja suuremate motiivide moodustamine reaalsetest esemetest (nt oad-herned, pudelikorgid) ja ülespildistamine (õppija koostab mustrijada ja õpetaja pildistab üles erinevad kombinatsioonid, tekib „kaleidoskoop-multikas“ muutuvate mustritega)
Tajub motiivide omavahelise paiknemise tuhandeid erinevaid võimalusi mustris, suudab mustri loomisele ebakonventsionaalselt läheneda, leiab erinevaid võimalusi jäädvustada mustreid enda ümber. Saab aru rütmist ja kordumisest, lõppematust ja piiratud pinnast
Kaasatöötamine, produktiivsus, mõistete tundmine, korrektne teostus, vaimukus.
6
4 t (üle nädala! Teised ül. tulevad vahele)
Makett, keskkond,
Mõõtkava, proportsioonid,
Geomeetria, vorm
Ehitis, kujutlus, ideaal
Inimene keskkonnas. Ruumisuhted
Maailma loomine. Kui ma oleks maailma valitseja…. Luuakse makett utoopilisest linnast / riigist / planeedist ( 3- 4 gruppi)
Paber, papp, plastik, foolium, papier maché, kile, spoon
[võib valmistada ka vineerist, kasutada traati ja kipsiribasid, plastiliini või voolimismassi
Õpib ette kujutama ruumisuhteid ja inimese või mõne teise intellektiga olendi füüsilisse keskkonda kuuluvaid objekte ja nähtusi, oskab ette kujutada terviklikku keskkonda ja selle üksikosi.
PÜSIVUS ja maketi lõpuni viimine, grupis töötamise oskus, säästlik materjalikasutus, planeerimise ja teostamise koordineerimine; Võimaluste avatuks jätmine: keskkond pole „valmis“, vaid arenev! hindamine toimub läbi tööde presenteerimise „hindamiskomisjonile“ (kunstiõpetajad + tuntud linnaplaneerija)

2t
Mood, välimus, isikupära. Muster, ornament, rahvuslikkus. Sümboolika. Rahvariided.
Kui elaksin selles maailmas, siis käiksin riides nii… Keskkonnakunst: postapokalüptilised rahvariided. Kujuta ette, et pärast maailma lõppu on inimkond mattunud prügisse ja pole materjale, millest riideid teha. Aga ikka on vaja teada, kes on kes ja mis maalt ta on pärit. Võrdle rahvariideid: norra, korea, mulgimaa, kreeka, vene. Mis nende rõivaste juures sinu arvates on iseloomulik just sellele rahvale? Joonista endale kostüüm nende rahvariiete eeskujul mis sulle kõige enam meeldivad. Tee oma rahvariided taaskasutusmaterjalist! Kas poleks parem oma praegusi rahvariideid hoolega hoida ning tagada kvaliteetsete kodumaiste materjalide tootmise jätkamine nagu vill, lina jne?

Värviline kile, ajalehepaber, second hand rõivad, käärid, niit ja nõel
Saab aru säästlikkuse ja keskkonnahoiu mõttest, väärtustab omanäolisust, traditsioone ja oma maa eluviise, materjalikasutuse põhimõtteid; samas õpib mõtlema innovaatiliselt ja tuleviku võtmes, leidma uusi lahendusi ja võimalusi näidata oma rahvuslikku identiteeti.
Ülekoolilise moeshow kollektsioon, žürii hinne, hinnang klassi enda poolt oma tööle tervikuna

1t
Šabloon, märk, kujundus, logo
Trükime T-särgi! Mis on kiirmood? Mis on massitootmine? T-särgi ajalugu (USA armeest globaalse sümbolini). Märgid T-särkidel: globaalselt ühtsed sõnumid. Kampaaniad ja liikumised. T-SÄRK KUI SEISUKOHAVÕTT.
T-särgi toorikud, trükivärv, värvirullid, trükipakud, poroloonmatid, kilekotte, valge paber, triikraud; trükkimine ja kinnitamine. Arutelu: T-särk unikaal-moeesemena-vs masstootmine, kiirmood vs. isetegemine
Mõtestab, mida ta seljas kannab, ja õpib väärtustama isetegemist. Oskab märgata märki särkidel ja vahet teha märkide sisulisel ning pinnapealsel sõnumil.
ARUSAAMINE, idee, teostus, esitlus, mõtestamine.
7
2t+ - 1 (mõne ülesandega võib osa õpilasi 1 tunniga hakkama saada, mõni vajab aga 3 tundi…)
Joon. Portree. Ilu, ebailu, inetus. Esteetiline norm. Harmoonia, sümmeetria, korrapära, korrapäratus. Trükitehnikad.
Kaunitar ja koletis. Näotu ja inimnäoline. Ilu ja inetus eri kultuurides ja ajastutel. Näojooned. Pehme nägu ja kivinägu. Tuim ja väljendusrikas nägu.
Kuivnõel, trükkimine või monotüüpia
Õpib väljendama pildiliselt erinevaid emotsioone, mõtisklema füüsilise ning sisemise ilu või inetuse üle, analüüsima inimese iseloomu läbi tema ilme
Arusaamine teemast, isikupärane lähenemine, empaatiline tunnetus

2t+ - 1

Rasked silmalaud: proovime meelega magama jääda (jaotatakse padjad). Kas õnnestub? Miks ei õnnestu? Une nägu. Kunst unenägudest: sürrealism, automaatne joonistamine, alateadvuslikud kujundid.
Pinnakraabe (tušš, vatmanpaber, värvikriit); vaha ja akvarell
Katsetab automaatset joonistamist, õpib kätt mõtte haardest vabaks laskma, püüab luua kunsti pool-alateadvuslikus seisundis. Õpib tundma sürrealistliku kunsti näiteid ja esindajaid. Kirjeldab oma tunnetuslikku kogemust (kust ilmusid kujutised? Milles seisnes sinu arvates sürrealistide kunst?)
Kirjeldamisoskus, ekspressiivsus, eksperimenteerimisjulgus, vahetu tegutsemine. Iseenda hinnang (hinnet ei panda)

2t+ - 1

Kuidas me kontrollime oma nägu, miimikat? Emotsioonide väljendamine. Sama nägu, erinev emotsioon. Grimassid. Grotesk ja karikatuur.
Tušš, sulg, pintsel, vesi, pritsimine, sulatamine
Õpib märkama inimese näol väljenduvaid emotsioone, neid pildis rõhutama, esile tõstma, minema kaugemale pelgalt dokumenteerivast näo kujutamisest.


2t+ - 1
Portree, ekspressiivsus, individuaalsus
Portreteeri oma klassikaaslasi. Portree kui pilt ja portree ülekantud tähenduses kui loomuse ilmnemine. Inimese sisemine ja välimine mina. Portreteerimine nägu kujutamata.

Visandipaber, kalka, vineer, leekpõleti, kraabitsad vmt; joonistuse viimine materjali (vineerile, kummile, linoollõige)
Õpib tundma „portree“ kaudseid tähendusi, tajuma seda kui inimese sisemise seisundi väljendumist; õpib süüvima teise inimese hinge


2t+ - 1

Ümberkehastumine, maskid. Väljenda nädala jooksul oma emotsioone erinevate enda valmistatud maskide abil!
Plastiliin, teip, plakativärv
Paneb oma emotsioonid konkreetsesse vormi, õpib tajuma iseennast mingite seisundite kogumina ning julgeb neid seisundeid visuaalselt väljendada nagu EHTNE KUNSTNIK!
Ekspressiivsus, sisseelamine, vaatlusoskus, jäljendamisoskus, karakteritundlikkus. Hinde paneb portreteeritav.

2t + - 1

Maalingud ja tattood. Tee mõnele oma klassikaaslasele just talle sobiv näomaaling. Mida see sümboliseerib? Fotolavastused ja album (virtuaalne) maalingutest. Millistes kultuurides ja miks tehakse näomaalinguid? Kust on tulnud meikimine ja kes tegi seda esimesena – mees või naine? „Ületuunitud“ inimesed. Täielik džungel!
Fotoaparaat, näomaalingu värvid.
Saab aimu teema antropoloogilistest lähtekohtadest, näo kui väljendusvahendi ja kunsti „tööpinna“ ja maalingu või tattoo kui kehakunsti rollist, tähendusest kultuuris
Kaasamõtlemine, arutlemisoskus, ekspressiivsus. Vastastikune hindamine (modelli töö ja maalingu teostaja osavus)
8
2t
Põhiplaan, ehitis, arhitektuur, konstruktsioon.
1. Väljasõit, loodusklass: silla rajamine. Milliseid materjale saate kasutada? Kui püsiv on teie loodud sild? Mis sellega juhtuda võib? Kuidas tundub seda ületada? Sild kui metafoor. Looge installatsioon lähtuvalt mõnest silla tähendusest (sild inimeste vahel, sildade põletamine, ületatud sillad e. selja taha jäetud takistused)
2. Mis on arhitektuur? Millel see tugineb – konstruktsioonid. Looduslikud ja inimese püstitatud konstruktsioonid. Painduv ja jäik. Hõre ja tihke. Habras ja sitke.
Arva ära, mis ehitis? (põhiplaani skeemi järgi). Proovi sedasama konstruktsiooni tekitada puutikkudest ja algritsakommidest!

Looduslikud materjalid, puit, oksad, taimed jne
hambatikud, grilltikud, lagrits; projektor ja slaidid


Omandab kogemuse konstruktsioonide loomisest. Oskab lahti mõtestada mõisteid nagu arhitektuur jmt. Oskab hinnata konstruktsioonide iseloomu, teab nende päritolu ja funktsiooni. Tunneb mõningate ajalooliste hoonetüüpide konstruktsioone ning suudab neid jäljendada
Arhitektuuriteadlikkus. Teemas orienteerumine, taiplikkus, kaasamõtlemine, leitud informatsiooni adekvaatsus.

3t

Kogu oma koduümbrus kokku. Kogu frotaažitehnika abil oma ümbrusest nii palju pinnasktruktuuride kujutisi kui suudad või leiuta päris oma viis materjalide iseloomu võimalikult kujundlikult jäädvustada. Missugused need on? Milliseid materjale on meie ümber? Kuidas üks materjal mõjutab teist?
Frotaaž, foto, reljeefne imitatsioon (nt plastiliiniga vmt)
Eksperiment: rooste, muld, okkad, sammal jne kangal. Kas suudame tekitada sinna nädalaga maja kujutise või jääb maja poolikuks?
Tunneb looduslikke ja tehismaterjale, teab, milliseid materjale kasutas arhailine ja kasutab tänapäevane arhitektuur, oskab kirjeldada, mis ühe või teise materjaliga aja jooksul toimuda võib jne.
Teemasse sisseelamine, materjalitunnetuse tekkimine. Hinnang iseenda avastatud teadmiste hulgale ja väärtusele.

2t
Kompositsioon, pildipinna pingestatus. Täidetud ja/või tühi pind.
Hulk ja üksik – mass ja indiviid. Kasuta vaid üksikkujundeid, kuid tööta pildi taust intensiivselt läbi. Kuidas väljendada mitte midagi väljendades? Saad võtta eeskujuks mõne lemmikmaterjali, süüvida selle struktuuri ja kanda see üle pildile.
Abstraktne pind
Süsi, paber / paks värv (valamine ja pritsimine suurel paberil). Oma autoritehnika leidmine!
Oskab luua sisemist pinget kujunditeta pinnas, muuta elutu ja tuima paberi elavaks ja käegakatsutavaks vaid läbi pinnalise kujutamise
Iseseisva töö oskus. Keskendumisvõime, ekspressiivsus, isikupärane lähenemine
9
2t
Reklaam. Meedia.
Tõde ja ebatõde. Võltsimine. Koguge reklaame, kus arvate, et on moonutatud inimese kujutist. Milline ta enne oli? Kas lubaksid enda pildiga nõnda teha?
Loo arvutis naljakujutis, milles kasutad enda ja oma pinginaabri parimaid külgi. Milline kujutis sellest tuleb? Kujunda pildi juurde sõnum, mis väljendab sinu suhtumist reklaamidesse.
Ajakirjad, ajalehed, internet, kollaaž, tekstitöötlus, arvutigraafika
Oskab ära tunda reklaamide põhielemente ja teab nende inimesi mõjutavaid võtteid, teab, mis on retušeerimine ning oskab reaalset ebareaalsest eristada. Oskab luua arvutis lehekülje kasutades valmiskujutisi, neid lõigates ja ümber paigutades, seda kirjaga täiendades
Kaasatöötamine, produktiivsus, eksperimenteerimistahe, leidlikkus.

3t
Mood. Universaalsus ja unikaalsus. Massikultuur, unikaaldisain, kommertsdisain.
Re-disain. Kujunda ümber vana riietusese, lähtudes emotsioonist, mis see sulle jätab (nostalgiline, futuristlik, ebasõbralik, etno, tehnitsistlik jne). Moefoto: kõik müügiks!!!! Tekita fotolavastus, mis näitaks second hand rõivaid või kostüüme luksuskaubana. Kuidas toimib hea moefoto? Vestlus eesti tipp-moedisaineriga.
Oluline: Vogue. Emadelt – isadelt laenatud rõivad, second hand rõivad.
Teab, mis müüb ja mis mitte…. Ei, teab, MIKS müüb, oskab eristada stiile, oskab näha aegumatut momenti erinevate ajastute rõivastes.
Iseseisva töö oskus. Õpilased koostavad rühmatöödena „moeajakirjad“ ja püüavad leida tellijaid. Hinde panevad aga grupid üksteisele!!!

2t – eeltöö ja teostus
Krokii. Üleforsseerimine. Kunstiline tsitaat.
Figuurivisandid: taaslavastage stseene ajaloolistest tuntud kunstiteostest ning looge neist oma versioon, tuues tegevuse tänapäeva konteksti antud märksõnade põhjal. Laokoon ja pojad – kinnisvarakrahh. Anubis, Osiris ja Isis Vana- Egiptuse seinamaalilt – tööbörsi järjekord. Püha õhtu söömaaeg – pärastlõuna supiköögis.
Pintslivisand, vaba tehnika + skänneeritud pildi arvutis töötlemine
Oskab oma teost arvutis ümber töödelda ( soovi korral liikuma panna). Õpib kiirvisandeid tegema. Tunneb tuntud stseene kunstiajaloost.
Iseseisva töö oskus. Hinde paneb ise.
10
2t
Ruum. Sisekujundus. Individuaalsus. Elustiil.
Sisekujunduslahendus mingile isiksusetüübile (kujuta ette foto põhjal, kes see võiks olla ja millises ruumis elada).
Fotod erinevatest inimtüüpidest, joonistuspaber, ajakirjad (väljalõiked), väljatrükid, visandipaber, materjalinäidised.
Õpib ette kujutama erinevate inimeste ruumikasutusviise, nende vajadusi ja elustiili, kujundama selle põhjal kujuteldava ruumi
2 x 2 võistlevad „bürood“ teevad sisekujunduse 2 tüübile. Õpilastele öeldakse et tegelased fotodel on kostümeeritud modellid, aga tegelikult on tegu reaalsete inimestega ja nemad hindavadki töid. Võidab see büroo, kelle lahendus on kõige lähemal sellele, kuidas inimene ise oma elamist näeb või on kujundanud.

2t
Tootedisain, sotsiaalne ruum
Tool klassiruumi, vabaõhukontserdile, kalamehele jne. loome tikkudest makette. Iste, tool, pink, millel ei ole võimalik tavapärasel viisil istuda. Käik kohalikku polikliinikusse: ootepingid. On need mugavad või ebamugavad? Kas sul oleks nt kipsis jalaga siin mõnus vastuvõttu oodata? Kui oleksid vana inimene, kel selg kühmus, kuidas end sellel istudes tunneksid?
Tikud, pulgad, liim, kartong, plastik, rihmad vmt; nahajäägid, puuklotsid, hein, kile, vanad pastakad, traat jne
Õpib sügavuti analüüsima erinevate inimeste vajaduste üle ühe toote juures ning selle toote mõju üle inimesele tema
[ebakonventsionaalse] kasutamise, vastupidavuse, ajakohasuse ja mõttekuse seisukohast.
Iseseisev mõtlemisoskus, praktiline analüüsivõime, konstruktiivsus, oskus pidada silmas sotsiaalset tellimust. Hindavad nooremate klasside õpilased: kas sel toolil saab teha muud kui istuda või on see üks igav tool?

2t

Elavad skulptuurid. Tänavakunstnikud. Mis oleks, kui peaksid elatist teenima tänavakunstnikuna?
Erinevad riided, grimm, enda valitud atribuutika. Töö paarides või 3-tes gruppides: kunstnik ja abilised, kes tegelevad varustuse ja fotografeerimisega jmt
Õpib ette kujutama elu tänavakunstnikuna
Häppening kooli üritusel, publiku reaktsioon
11
Valikteemad perioodi ulatuses
Elukeskkond, hoone kui autoriteos, arhitektuuriobjekt kui kordumatu kunstiteos

Veider vaatenurk. Kunstnikud kasutavad vahel kummalisi rakursse. Miks? Mis see teosele annab? Leia arhitektuuriteoseid, kus on väänatud perspektiivi / kasutatud veidra nurga all asetsevaid konstruktsioone (Le Corbusier, Hundertwasser) . Vaatenurk elukeskkonnale: suhtumine uuendajatesse (neisse kel on veider vaatenurk). Otsi artikleid kunstnike / arhitektide / disainerite kohta. Praktiline töö: ava enda poolt „veider vaatenurk“ Tallinna elukeskkonnale. Kas halvad asjad on nii halvad, kui öeldakse? Kas kõik uus on tingimata parem kui eelnenud? Kas vana on alati väärtuslik?
Internet, raamatud. Käik EKA raamatukokku. Iseseisev töö vabalt valitud vahenditega
Õpib analüüsima elukeskkonna häid ja halbu külgi ning mõistma arhitekti kui visionääri ja uuendaja rolli ühiskonnas
Teema interpreteerimise (tõlgendamise) oskus, põhjalikkus, analüütilisus, põhjendamisoskus. Hindamine üldisel kaitsmisel võrdluses teiste õppijate tulemustega.


Võrgustik, maatriks
Kollektiivne töö. Linnamaastik kui võrgustik. Sõlmpunktid, tõmbekoht. Mastaap. Linnade kaartide uurimine (igaüks toob mõne koha, kus ta on käinud, Eesti kui ka maailm). Üldistused ja erisused, mida on ühist, mida omanäolist? Mis tundub plaani järgi otsustades inimsõbralikem, ökoloogilisim, kultuurseim jne? Lõika kaart katki ja pane kokku selline linn, nagu sina tahaksid näha. Kaos ja kord linnas mis korrastab mis tekitab kaost? Kuidas disain / kunst saab aidata?
Linnakaartid, värvilised knopkad, markerid
Õpib tajuma linna kui tegevuste ja liikumistesotsiaalsete funktsioonide kogumit ning oskab tuua esile linna ruumikorralduse puudujääke ja tugevusi
Klass hindab iga klassikaaslase tööpanust lõpptulemuseni jõudmisel


stoppkaader
Peata film! Milliseid kompositsioone kasutatakse filmikunstis? Loo miniatuurmaale 3 oma lemmikfilmi lemmikkaadri(te)st. Miks see on sinu lemmik? Mis võtteid siin kasutatakse? Kuidas see film sündis?
Akvarell või pastell, väike formaat
Oskab filmi osadeks lammutada, sellele iseloomulikke kompositsioonivõtteid analüüsida
Iseseisva töö oskus, oma vaatenurk, idee selgus ja isikupärane teostus. Hindamine üldisel kaitsmisel võrdluses teiste õppijate tulemustega.


Sarnasus, kordumine
A la Andy! Kogu mingeid objekte piiramata hulgal ning loo neist ruumiinstallatsioon Andy Warholi eeskujul. Kes eesti kunstnikest on kasutanud sama objekti kordumisi?
Uurimistöö, materjali kogumine, ruumiinstallatsioon
Õpib looma ruumilist installatsiooni ja mängima pop-kunsti tsitaatidega
Iseseisva töö oskus, oma vaatenurk, idee selgus ja isikupärane teostus. Hindamine üldisel kaitsmisel võrdluses teiste õppijate tulemustega.Kordumine ajas: korduvad motiivid mõnede eesti kunstnike loomingus. Otsi üles ka enda vanad tööd. Kas on midagi, mida oled teadvustamatult läbi aastate korranud? On sul oma lemmikmotiiv? Mille järgi sind / su loomingut võiks ära tunda? Kujunda selle põhjal enale „kunstnikumärk“, kunstnikurüü vmt.
Iseseisev uurimistöö, õpingumapp, vabad vahendid
Õpib omaenda töid analüüsima ja pöörama tähelepanu eri kunstnike isiklikule stiilile ja nende elutee kajastumisele loomingus, teostes kujutatu tähendusväljale
Iseseisva töö oskus, oma vaatenurk, idee selgus ja isikupärane teostus, arusaamine ja sisseelamine. Hindamine üldisel kaitsmisel võrdluses teiste õppijate tulemustega.


Illustratsioon
Loo illustratsioonid mõnele eesti rahvajutule / muinasjuttude kogule. Kujunda ka motiivid, mida saaks kasutada raamatut tutvustaval internetileheküljel.
Graafikatehnikad, akvarell, värvipliiatsid, pastellpliiatsid, tintenpenn, tušš vmt
Õpib viima kokku teksti ja pildi, kujundama pildilehekülgi terviklahendusena, leiab oma autoristiili
Isikupärane, vaimukas ja unikaalne illustratsioonide komplekt, mis sobib teksti ja ka kaasaegse raamatukujunduse tavadega. Hindamine üldisel kaitsmisel võrdluses teiste õppijate tulemustega.
12
Valikteemad (valida 2)
varia
Teistmoodi taju: kasuta mõne endale tuttava objekti tundmaõppimiseks muid meeli peale nägemise. Nuusuta, limpsi, proovi hambaga..Kuidas sa objekti tajud? Mida sa nende tajude põhjal eseme kohta otsustada võid? Kui oleksid loom, mida sa siis objektiga teeks? (sööks ära, mataks maha, hävitaks, viiks teise kohta, mataks maha, jätaks sinnapaika?) Püüa mulje paberile jäädvustada.
Võta üks igapäevaese ja püüa leiutada sellest midagi uut, kasutades loovaid võtteid. Kõigepealt ela materjali sisse: vaatle tunneta, katsu, mõtle. Mis toimub objektiga kui seda suurendada, vähendada, venitada, suruda kokku, kraapida midagi maha, viilutada, harutada üles, kuumutada, külmutada, vahustada, taguda kandiliseks, treida ümaraks, panna voolama, veerema, põrkama, pikendada, poolitada, paljundada, muuta veekindlaks, jäigemaks, elastsemaks, lahutada osadeks, panna hõljuma (kuidas?) jne. Milliseid leiutisi saaks reaalselt kasutada?
Jooginõu ja karikas. (vt tunnikonspekt)
Jäävad varjud (vt tunnikonspekt)
Vahendid vastavalt teemale
Õpib orienteeruma kunsti võimaluste paljususes ja ise endale ülesandeid püstitama ning iseseisvalt probleemile lahendust otsima. Vaatleb süvendatult maailma enda ümber.
Hindamine semestri lõpus individuaalselt vestlusel. Oluline on õppija enda võime sõnastada kokkuvõtlikult saavutatud tulemusi, kirjeldada protsessi ja teha järeldusi ning püstitada hüpoteetilisi jätkuprobleeme.

Piiramata (võib jätkata iseseisva projekti / klassi presentatsioonina läbi aasta)
Kunsti sotsiaal-kultuuriline efekt
Kunsti rahvusvahelisus
Kunsti manifestaalne iseloom
Kunstniku missioon
Kunst kui maailmaparandaja. Väga suured unistused. Maailma ulatuslikemad / sügavaimad / pikaajalisimad kunsti kaudu teostunud muutused. Kuidas kunsti kaudu maailma parandada?
?
Õpib, et suured muutused saavad alguse väikestest, suured unistused tekivad eimillestki. Elu tekkis tühjusest ja kõige suurem jõud inimühiskonnas on Mõte, millel ei ole nähtavat keha ja vormi.
Hindamise aluseks on positiivne algatus. Kedagi ei eelistata selle alusel kui kaugele suudetakse ideega praktikas minna. Oluline on oma algatuse kõikide tahkude nägemise võime ja sihikindlus ning presentatsioon.

Kommentaarid

Populaarsed postitused