Loovustõkked

Loovustõkked




1. passiivsus, huvipuudus, mõttelaiskus, vaimne loidus, ennastsäästev hoiak, eneseaktivatsiooni puudumine, mõttetöö vältimine

2. madal motivatsioon, tarbijamentaliteet, tunnetuse madal väärtustamine

3. negatiivne hoiak probleemi suhtes – selle lahendamise võimalikkuses kahtlemine, takistusena nägemine, loovuse mahasurumine teistes või indiviidis grupi poolt, ülemuse poolt, hirm kriitika ees, edasilükkamine, lahendamise kasulikkuse alahindamine, enese distantseerimine

4. madal keskendumisvõime, laialivalguvus, pealiskaudsus

5. konservatiivsus, traditsioonidesse klammerdumine, olemasoleva säilitamise taotlus

6. mõtteinerts, tavalähenemise blokeeriv toime, alternatiivides mõtlemise harjumuse puudumine

7. autoriteedilummus

8. ametialane piiratus, professionaalne kretinism

9. konformsus, mugandumine, valitseva suhtumise ülemvõim

10. oma vaimsete võimete väär hindamine

11. ülikriitilisus, ennatlik ja ebavajalik enese alavääristamine (mis nüüd mina, kõik teised saaks paremini hakkama, ajan kohe nässu, kui käed külge panen, satun KINDLASTI naerualuseks, mul pole veel KUNAGI miski õnnestunud, ma olen liiga rumal, mul läheb liiga kaua aega, minu lahendused pole piisavalt löövad, mul pole selleks annet, ma olen ajast maas jne)

12. Liigne enesekindlus

13. ebaõnnestumise hirm, turvaliste teede eelistamine

14. perfektsionism, ülipüüdlikkus, soov olla eksimatu, liigne tõsimeelsus

15. vähene kujutlusvõime, fantaasia alahindamine

16. hirm ebamäärasuse ees, tundmatute olukordade vältimine

17. tugev tasakaalutarve, harmooniataoltus, kahemõtteliste olukordade vältimine

18. hirm läbikukkumise ees

19. hirm mittemõistmise ja naeruvääristamise es

20. enese lakkamatu võrdlemine teistega

21. emotsionaalne kärsitus

22. Keskkonna mõjutuste tõrjumine, enese isoleerimine teiste mõjudest.

Kommentaarid

Populaarsed postitused